Jaunākās ziņas

Next meeting

28-02-2018 - 09:45
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

20-03-2018 09:00 / 09:45 ECON AFCO
21-03-2018 10:00 / 12:30 AFCO
21-03-2018 14:30 / 18:30 AFCO

Iepriekšējās plenārsesijas

27-02-2018 - 10:42
AFCO Sanāksme
26-02-2018 - 15:09
AFCO Sanāksme
21-02-2018 - 14:37
AFCO PETI Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Esiet sveicināti Konstitucionālo jautājumu komitejas tīmekļa vietnē!

2014.-2019. g. sasaukumā galveno vērību veltīsim tiem institucionālajiem aspektiem, kas nosaka ES nākotni. Mēs turpināsim vērtēt Lisabonas līgumā paredzēto jauninājumu īstenošanu un šā novērtējuma rezultātus izmantosim par pamatu turpmākajām norisēm. Šā līguma reformas nepieciešamību apsvērt palīdzēs arī pēc 2008. gada krīzes veikto pasākumu novērtējums. Šai reformai varētu būt divi mērķi: ES tiesiskajā regulējumā iekļaut starpvaldību Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā, kam varētu būt vajadzīgs izdarīt līguma grozījumus, un eurozonas ekonomiskajai pārvaldībai piešķirt demokrātisko leģitimitāti. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir nodrošināt, lai ciešāka euro zonas integrācija neapdraudētu ES integritāti.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

Saites