Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Papildu informācija
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Papildu informācija
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Pastāvīgo parlamentāro komiteju kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    Eiropas integrācijas attīstības procesa institucionālajiem aspektiem, it īpaši saistībā ar konventu un starpvaldību konferenču sagatavošanu un norisi;
2.    ES līguma īstenošanu un tā darbības novērtēšanu;
3.    Eiropas Savienības paplašināšanās sarunu izraisītajām pārmaiņām iestāžu sistēmā;
4.    iestāžu attiecībām, ieskaitot iestāžu nolīgumu izskatīšanu pirms to apstiprināšanas plenārsesijā saskaņā ar Reglamenta 127. panta 2. punktu;
5.    vienotu vēlēšanu procedūru;
6.    Eiropas līmeņa politiskajām partijām, neskarot Prezidija kompetences;
7.    tādu gadījumu noteikšanu, kad dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi dalībvalstīm kopīgos principus;
8.    iekšējā Reglamenta interpretēšanu un piemērošanu un tā grozījumu priekšlikumiem.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Laipni lūdzam Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) tīmekļa vietnē
 
 

Šeit Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par mūsu komitejas darbu un varēsiet iepazīties ar komitejā izskatītajiem dokumentiem.
 
Konstitucionālo jautājumu komitejas darbs ir saistīts ar Eiropas Līgumu pilnveidošanu, kā arī to īstenošanu, tā piedalās tādu jautājumu risināšanā, kas rodas attiecībās starp dažādām Eiropas iestādēm un starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, tā sadarbojas ar Eiropas politiskajām partijām un raugās, lai Parlaments ievērotu pats savu Reglamentu.
 
Šā sasaukuma laikā, no 2009. līdz 2014. gadam, komitejai ir uzticēti vairāki svarīgi uzdevumi saistībā ar Lisabonas līguma īstenošanu, pievēršot uzmanību galvenokārt tām līguma daļām, kuru mērķis ir tuvināt Savienību tās iedzīvotājiem.
 
Papildus ikmēneša kārtējām sanāksmēm un ārkārtas sanāksmēm, ja tādas nepieciešamas, Komiteja organizē arī atklātas uzklausīšanas vai seminārus par īpašām tēmām. Mūsu komiteja var arī pasūtīt pētījumus, ja komitejas locekļi vēlas iegūt sīkāku informāciju par kādu konkrētu jautājumu. Šajā vietnē Jūs atradīsiet informāciju par visu, ar ko nodarbojas komiteja.
 
Šeit ir mūsu komitejas locekļu saraksts, ir arī norādīts, kā sazināties ar sekretariātu. Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi par mūsu komitejas darbu, nekavējieties un sazinieties ar mums!
 
Komitejas priekšsēdētājs Carlo Casini