Jaunākās ziņas

Next meeting

13-11-2018 - 09:13
Voting at the REGI meeting

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

21-11-2018 09:00 / 12:30 AFCO
21-11-2018 15:00 / 18:30 AFCO

Iepriekšējās plenārsesijas

12-11-2018 - 20:16
AFCO Sanāksme
22-10-2018 - 20:19
AFCO Sanāksme
10-10-2018 - 14:34
AFCO Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Esiet sveicināti Konstitucionālo jautājumu komitejas tīmekļa vietnē!

2014.-2019. g. sasaukumā galveno vērību veltīsim tiem institucionālajiem aspektiem, kas nosaka ES nākotni. Mēs turpināsim vērtēt Lisabonas līgumā paredzēto jauninājumu īstenošanu un šā novērtējuma rezultātus izmantosim par pamatu turpmākajām norisēm. Šā līguma reformas nepieciešamību apsvērt palīdzēs arī pēc 2008. gada krīzes veikto pasākumu novērtējums. Šai reformai varētu būt divi mērķi: ES tiesiskajā regulējumā iekļaut starpvaldību Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā, kam varētu būt vajadzīgs izdarīt līguma grozījumus, un eurozonas ekonomiskajai pārvaldībai piešķirt demokrātisko leģitimitāti. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir nodrošināt, lai ciešāka euro zonas integrācija neapdraudētu ES integritāti.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

Saites