Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2018/0310(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Pielikums priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2017/0033(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2016/0253(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Pamatnolīgums par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un Malaizijas valdību

2016/0243(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Partnerības un sadarbības nolīgums, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2016/0055(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Horvātijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Rumānijas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2016/0041(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu Kopienu un tās dalībvalstīm (Bolīvija, Kolumbija, Ekvadora, Peru un Venecuēla), no otras puses

2016/0025(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2014/0270(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2014/0220(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgums starp EK un Sīriju

2008/0248(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja