Jaunākās ziņas

Next AGRI meetings: 30.11.2015-01.12.2015 and 03.12.2015

20-11-2015 - 12:17

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

30-11-2015 15:00 / 18:30 AGRI
01-12-2015 09:00 / 12:30 AGRI
01-12-2015 15:00 / 18:30 AGRI
03-12-2015 08:30 / 09:30 AGRI DEVE ENVI

Iepriekšējās plenārsesijas

12-11-2015 - 09:15
AGRI Sanāksme
09-11-2015 - 15:19
AGRI Sanāksme

Ievadvārdi

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) ir atbildīga par Eiropas Komisijas darba kontroli lauksaimniecības politikas jomā. Pildot šīs funkcijas, komiteja galvenokārt sagatavo ziņojumus par tiesību aktu priekšlikumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmuma procedūra un kuri jāpieņem plenārsēdē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites