Parastā meklēšana

Meklēšana

GROZĪJUMI Nr. 1 - 53 - Atzinuma projekts par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

05-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-10_1 PE639.689v01-00
AGRI