Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
 
Budget negotiations 2014/2015

The Committee on Budgets will discuss during its meeting on 20 November the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 as well as the state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments).

   
Budgetary Conciliation

The Budgetary Conciliation on the EU Budget for 2015 as well as on the pending Draft Amending Budgets for 2014 will open on Thursday 6 November and is scheduled to be finalised on Friday 14 November. In the event of a positive outcome of the negotiations, the EP plenary will vote on the joint text at the end of November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. Savienības ieņēmumu un izdevumu daudzgadu finanšu programmu un Savienības pašas resursu sistēmu;
2. Parlamenta budžeta prerogatīvām, proti, Savienības budžetu, kā arī sarunām par iestāžu nolīgumu un tā piemērošanu šajā jomā;
3. Parlamenta tāmi saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru;
4. decentralizēto struktūru budžetu;
5. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību, kas neietilpst Eiropas ekonomiskajā pārvaldībā;
6. Eiropas Attīstības fonda iekļaušanu budžetā, neskarot tās komitejas pilnvaras, kas ir atbildīga par ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu;
7. Savienības tiesību aktu finansiālo ietekmi un to samērīgumu ar daudzgadu finanšu programmu, neskarot attiecīgo komiteju kompetences;
8. kārtējā budžeta izpildes gaitu un izpildes novērtēšanu, neskatoties uz Reglamenta 95. panta 1. punktu, apropriāciju pārvietošanu, ar štatu sarakstiem saistītajām procedūrām, administratīvajām apropriācijām un viedokļiem saistībā ar ēku celtniecības projektiem, kuriem ir nozīmīga finansiāla ietekme;
9. Finanšu regulu, atskaitot jautājumus, kas saistīti ar budžetu izpildi, pārvaldi un kontroli.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Ievadvārdi
 
 

Godātie apmeklētāji!
 
Esiet sveicināti Eiropas Parlamenta, kas ir viena no abām Eiropas Savienības budžeta lēmējiestādēm, Budžeta komitejas tīmekļa vietnē! Budžeta komiteja, kurā darbojas 41 pilntiesīgais loceklis un tikpat aizstājēju, izskata Eiropas Savienības budžetu, diskutē par to, izdara tajā grozījumus un kopīgi ar Ministru padomi to apstiprina.
 
Parlamentu izveides mērķis Eiropas Savienības dalībvalstīs, neraugoties uz tiem uzticēto likumdošanas funkciju, bija balsojot vienoties par nodokļiem. Pati Eiropas Savienība nodokļus pagaidām vēl neiekasē — tas joprojām ir dalībvalstu kompetencē, gaidot jauno pašu resursu sistēmu. Taču Eiropas Savienībai ir budžets, kas ļauj tai īstenot savu politiku un nodrošināt ES iestāžu pienācīgu darbību.
 
Aizrautīgi veltīšu visu savu enerģiju un pieredzi, lai Eiropas Savienības budžetu padarītu par ticamu instrumentu izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Šajā sakarībā esmu iecerējis panākt, lai līdz brīdim, kad norisināsies daudzgadu finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšana, būtu rezultatīvi noslēgušās atkārtotas sarunas ar Padomi. Mūs gaida darbs arī tādās svarīgās jomās kā eirozonas budžets, patiesas pašu resursu sistēmas izveide vai arvien aktuālais jautājums par neizpildītajām saistībām. Budžeta komiteja apņemas aktīvi pildīt savu lomu, lai iedvestu Eiropai jaunu sparu un no jauna piešķirtu tai jēgu.
 
Novēlu Jums patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējumu!
 
Jean Arthuis