Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Nepalaidiet garām
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:11  

Redundant workers in the building industry in two Dutch regions, at a Greek bakery, and at a steel producer in Romania would receive European Globalisation Adjustment Fund aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. Savienības ieņēmumu un izdevumu daudzgadu finanšu programmu un Savienības pašas resursu sistēmu;
2. Parlamenta budžeta prerogatīvām, proti, Savienības budžetu, kā arī sarunām par iestāžu nolīgumu un tā piemērošanu šajā jomā;
3. Parlamenta tāmi saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru;
4. decentralizēto struktūru budžetu;
5. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību, kas neietilpst Eiropas ekonomiskajā pārvaldībā;
6. Eiropas Attīstības fonda iekļaušanu budžetā, neskarot tās komitejas pilnvaras, kas ir atbildīga par ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu;
7. Savienības tiesību aktu finansiālo ietekmi un to samērīgumu ar daudzgadu finanšu programmu, neskarot attiecīgo komiteju kompetences;
8. kārtējā budžeta izpildes gaitu un izpildes novērtēšanu, neskatoties uz Reglamenta 95. panta 1. punktu, apropriāciju pārvietošanu, ar štatu sarakstiem saistītajām procedūrām, administratīvajām apropriācijām un viedokļiem saistībā ar ēku celtniecības projektiem, kuriem ir nozīmīga finansiāla ietekme;
9. Finanšu regulu, atskaitot jautājumus, kas saistīti ar budžetu izpildi, pārvaldi un kontroli.
 
Šīsdienas pārraides
 
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Ievadvārdi
 
 

Godātie apmeklētāji!
 
Esiet sveicināti Eiropas Parlamenta, kas ir viena no abām Eiropas Savienības budžeta lēmējiestādēm, Budžeta komitejas tīmekļa vietnē! Budžeta komiteja, kurā darbojas 41 pilntiesīgais loceklis un tikpat aizstājēju, izskata Eiropas Savienības budžetu, diskutē par to, izdara tajā grozījumus un kopīgi ar Ministru padomi to apstiprina.
 
Parlamentu izveides mērķis Eiropas Savienības dalībvalstīs, neraugoties uz tiem uzticēto likumdošanas funkciju, bija balsojot vienoties par nodokļiem. Pati Eiropas Savienība nodokļus pagaidām vēl neiekasē — tas joprojām ir dalībvalstu kompetencē, gaidot jauno pašu resursu sistēmu. Taču Eiropas Savienībai ir budžets, kas ļauj tai īstenot savu politiku un nodrošināt ES iestāžu pienācīgu darbību.
 
Aizrautīgi veltīšu visu savu enerģiju un pieredzi, lai Eiropas Savienības budžetu padarītu par ticamu instrumentu izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Šajā sakarībā esmu iecerējis panākt, lai līdz brīdim, kad norisināsies daudzgadu finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšana, būtu rezultatīvi noslēgušās atkārtotas sarunas ar Padomi. Mūs gaida darbs arī tādās svarīgās jomās kā eirozonas budžets, patiesas pašu resursu sistēmas izveide vai arvien aktuālais jautājums par neizpildītajām saistībām. Budžeta komiteja apņemas aktīvi pildīt savu lomu, lai iedvestu Eiropai jaunu sparu un no jauna piešķirtu tai jēgu.
 
Novēlu Jums patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējumu!
 
Jean Arthuis