Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2019 of the European Union for the financial year 2019, entering the surplus of the financial year 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 2/2019 of the European Union to the general budget 2019 – Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639766 PE639.766v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2019 of the European Union to the general budget 2019 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639768 PE639.768v01-00
BUDG

John HOWARTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-07-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

15-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-22_1 PE639.774v01-00
BUDG

 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

12-07-2019 BUDG_PR(2019)639746 PE639.746v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-07-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

10-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-10_1 PE639.681v02-00
BUDG