Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Apropriāciju pārvietojums Nr. 2/2014 — BEREC birojs

2015/2030(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums Nr. 1/2019, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2019/2054(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums INF 2/2019 — Reģionu komiteja

2019/2053(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-03/A/19 - Revīzijas palāta

2019/2043(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-12/C/19 - Revīzijas palāta

2019/2052(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-11/A/19 - Revīzijas palāta

2019/2051(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-10/C/19 - Revīzijas palāta

2019/2050(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-09/A/19 - Revīzijas palāta

2019/2049(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-08/A/19 - Revīzijas palāta

2019/2048(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-07/C/19 - Revīzijas palāta

2019/2047(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja