Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Apropriāciju pārvietojums DEC 10/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2029(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 12/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2031(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 09/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2033(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 14/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2034(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 13/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2032(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

2019/2028(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

Monika HOHLMEIER [PPE] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā

2019/2027(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

Monika HOHLMEIER [PPE]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

2019/2026(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

Monika HOHLMEIER [PPE]

atbildīgā komiteja

2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

2019/2024(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

2019/2023(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

atbildīgā komiteja