Sanāksmju kalendārs

Šajā sadaļā pieejama informācija par nākamajām komitejas sanāksmēm, kas saistītas ar tās darbu, tostarp pēc sanāksmes veida. Pieejams arī ilgtermiņa kalendārs.

Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Transporta un tūrisma komiteja

18-07-2019

09:00

Strasbūra : LOW - S4.1

+ KOORDINATORI

+ PIRMĀ KOORDINATORU SANĀKSME

Budžeta komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : ASP - A5G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

09:00

Brisele : ASP - A5G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

11:30

Brisele : ASP - A5G-3

+ Kārtējā sanāksme

+

23-07-2019

14:30

Brisele : ASP - A5G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Ekonomikas un monetārā komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : PHS - P1A002

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

09:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Kultūras un izglītības komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : PHS - P4B001

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

09:00

Brisele : PHS - P4B001

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : PHS - P4B001

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Reģionālās attīstības komiteja

23-07-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

23-07-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Zivsaimniecības komiteja

23-07-2019

09:00

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

23-07-2019

09:30

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

23-07-2019

10:30

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME