Sanāksmju kalendārs

Šajā sadaļā pieejama informācija par nākamajām komitejas sanāksmēm, kas saistītas ar tās darbu, tostarp pēc sanāksmes veida. Pieejams arī ilgtermiņa kalendārs.

Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Reģionālās attīstības komiteja

21-10-2019

19:00

Strasbūra : WIC - WIC200

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SAPULCE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

21-10-2019

19:00

Strasbūra : LOW - N1.3

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ LIBE KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

21-10-2019

19:30

Strasbūra : LOW - N1.4

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ ECON-ENVI KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME (58. PANTS)

21-10-2019

19:45

Strasbūra : LOW - N1.4

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ ENVI KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

22-10-2019

09:00

Strasbūra : LOW - S4.4

+ Ēnu referenti

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

23-10-2019

09:00

Strasbūra : PFL - F-01301

+ AR POLITISKO(-AJĀM) GRUPU(-ĀM)

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

23-10-2019

15:30

Strasbūra : WIC - WIC700

+ TRIALOGS

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Ekonomikas un monetārā komiteja

04-11-2019

15:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

05-11-2019

09:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

05-11-2019

14:30

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

Reģionālās attīstības komiteja

04-11-2019

15:00

Brisele : PHS - P1A002

+ Kārtējā sanāksme

05-11-2019

09:00

Brisele : PHS - P1A002

+ Kārtējā sanāksme

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

04-11-2019

15:00

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

05-11-2019

09:00

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

05-11-2019

14:30

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

05-11-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme