Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nepalaidiet garām
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

 
Papildu informācija
 
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Papildu informācija
 
 
Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    Savienības un Eiropas Attīstības fonda budžeta izpildi un lēmumiem, ko pieņem Parlaments par budžeta izpildes apstiprināšanu, ieskaitot iekšējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, kā arī par visiem citiem pasākumiem saistībā ar šādiem lēmumiem vai to īstenošanu;
 
2.    Savienības, tās iestāžu un jebkuras struktūras, kas no tās saņēmusi finansējumu, kontu un bilanču slēgšanu, uzrādīšanu un revīziju, ieskaitot pārvietojamo apropriāciju un saldo noteikšanu;
 
3.    Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli;
 
4.    dažādu Savienības finansēšanas veidu rentabilitātes uzraudzību, tai īstenojot Savienības politikas virzienus, kas pēc Budžeta kontroles komitejas pieprasījuma saistīts ar īpašu komiteju iesaisti un pēc Budžeta kontroles komitejas pieprasījuma rīkošanos sadarbībā ar īpašajām komitejām, lai pārbaudītu Revīzijas palātas īpašos ziņojumus;
 
5.    attiecībām ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Savienības budžeta izpildes gaitā konstatēto krāpšanas gadījumu un pārkāpumu izskatīšanu, pasākumiem, kuru mērķis ir šādus gadījumus novērst un par tiem iesniegt prasību tiesā, kā arī Savienības finansiālo interešu stingru vispārēju aizsardzību, un par Eiropas Prokuratūras attiecīgām darbībām šajā jomā;
 
6.    attiecībām ar Revīzijas palātu, tās locekļu iecelšanu un tās ziņojumu izskatīšanu; 
 
7.    Finanšu regulu, ciktāl tas attiecas uz budžeta izpildi, pārvaldi un kontroli.
 
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Ievadvārdi
 
 

Sveicināti Budžeta kontroles komitejas (CONT) tīmekļa vietnē! Šī vietne ir izveidota, lai iedzīvotāji varētu sekot līdzi mūsu darbam.
 
CONT komiteja seko līdzi tam, kā tiek izlietots ES budžets, kādā mērā tiek sasniegti mērķi un vai programmas attaisno izmaksas un nodrošina to, ka ES nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota efektīvi, lietderīgi un atbilstoši ES tiesību aktiem. Šajā sakarībā komiteja cieši sadarbojas ar Revīzijas palātu un ierosina uzlabojumus, pamatojoties uz Revīzijas palātas veikto revīziju rezultātiem, lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību.
 
CONT komiteja sadarbojas arī ar Savienības Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), lai pastiprinātu cīņu pret krāpšanu un korupciju, kas saistīta ar ES budžetu.
 
CONT komitejas galvenais instruments ir budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra. Šīs procedūras laikā CONT komiteja pārbauda, kā ES budžetu ir pildījušas visas iesaistītās puses, t. i., cita starpā Komisija, Parlaments, pārējās iestādes un aģentūras.
 
Ja Jūs interesē, kā mēs teoriju pielietojam praksē, ieskatieties mūsu ziņojumos! Jūs varat arī tiešsaistē vērot mūsu sanāksmes un izmantot dažādās saites, kas pieejamas šajā vietnē un varētu Jums sniegt labāku priekšstatu par CONT komitejas darbu.
 
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums rodas jautājumi!
 
 
Michael Theurer