Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

  AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

09-09-2019 CONT_AM(2019)641113 PE641.113v01-00
CONT

Corina CREȚU

  AMENDMENTS 1 - 20 - Draft report Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

OTRĀ ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

OTRĀ ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-09-2019