Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 5/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD): vērtīgs atbalsts, bet tā ieguldījums nabadzības mazināšanā vēl nav noteikts”

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 12/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “E-komercija: vēl jārisina daudzas problēmas, kas saistītas ar PVN un muitas nodokļa iekasēšanu”

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 7/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES pasākumi pārrobežu veselības aprūpē: mērķi ir vērienīgi, taču nepieciešama labāka pārvaldība”

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA