Ziņojumu projekti

Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (galīgais ziņojums)

Datums : 17-03-2011

Atsauce :

CRIS_PR(2011)460836 PE 460.836v01-00
CRIS

Pervenche BERÈS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-04-2011

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CRIS/7/04317

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (vidusposma ziņojums)

Datums : 06-05-2010

Atsauce :

CRIS_PR(2010)441228 PE 441.228v01-00
CRIS

Pervenche BERÈS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-06-2010

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CRIS/7/01438

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Dokuments nav pieejams  
Laipni lūdzam!
 
 

Pirmajā pilnvaru gadā CRIS pievērsās krīzes cēloņu un seku analīzei, izmaksām, ko radījusi bezdarbība, un iespējamiem risinājumiem, lai pārvarētu krīzi un nepieļautu tās atkārtošanos.
 
Rīkojot dažnedažādus pasākumus, tostarp publisku uzklausīšanu un seminārus, viedokļu apmaiņu, tematisku dokumentu apspriešanu, delegāciju vizītes, un veicot rūpīgu pētniecisko un analītisko darbu, CRIS ir centusies ne tikai noteikt galvenās jomas, kurās būtu nepieciešama saskaņotāka rīcība, bet ir arī publicējusi konkrētus politikas ieteikumus.
 
Šie politikas ieteikumi ir ietverti CRIS rezolūcijā, kuru pieņēma 2010. gada oktobra plenārsēdē.
 
Otrajā gadā komitejas darbs būs vairāk vērsts uz intensīvu dialogu ar dalībvalstu parlamentiem, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti par starpposma ziņojumu un panāktu ES dalībvalstu atbalstu konkrētu politikas ieteikumu iekļaušanai galīgajā ziņojumā.
 
Šī tīmekļa vietne ir būtisks veids, kā Jūs informēt par komitejas darba aktualitātēm.
Ja Jums ir radušies papildu jautājumi un piezīmes par komitejas darbu, lūdzam sazināties ar komitejas sekretariātu.
 
Paldies, ka apmeklējāt CRIS tīmekļa vietni!
 

 
Papildu informācija