Uzklausīšanas

SKATĪ VISUS

Komiteja var organizēt ekspertu uzklausīšanu, ja uzskata, ka tas ir vajadzīgs sekmīgai attiecīgā jautājuma izskatīšanai. Uzklausīšanu var rīkot kopīgi divas vai vairākas komitejas. Vairums komiteju organizē regulāras uzklausīšanas, jo tās sniedz iespēju uzklausīt ekspertu viedokli un apspriest svarīgākos jautājumus. Šajā lapā var atrast visu informāciju, kas pieejama par komiteju rīkotajām uzklausīšanām, tostarp programmas un runātāju iesūtītos materiālus.

07-02-2019 - 07-02-2019- EU action towards achieving the 2030 Agenda for SDGs”

DEVE ENVI 04-04-2019 - 16:30
Sustainable Development Goals represented by 17 graphics forming a globe from the UN official site

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

The opening keynote speech was made by Commission Vice President Frans Timmermans, who presented the Commission's Reflection Paper on sustainable development, adopted on 30 January. Professor Jeffrey Sachs, a leading sustainable development expert at Columbia University, set out his views on what the EU should do to implement the SDGs in Europe and globally. Members discussed with the authors of a study on SDG implementation mechanisms in Member States and with academics who drafted the Global Sustainable Development Report for the UN.

The hearing took place in preparation of the September 2019 UN summit to review the SDGs, and Parliament's strategic own-initiative report on SDG implementation that both committees jointly prepared, a draft of which was presented right after the hearing.

The video recording of the hearing is available below.


Atrašanās vietu : Brussels

    Europe's approach to implementing the Sustainable DEvelopment Goals: good practices and the way forward (Presentation)
    Draft Global Sustainable Development Report 2019: messages for the globe, insights for the EU(Presentation)