Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

2019/0099(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

2019/0090(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

2019/0078(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

2019/0076(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

2019/0070(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
DEVE

atzinuma sniegšanai

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
DEVE

atzinuma sniegšanai

Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

2018/0356(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

2018/0358(NLE) Neleģislatīvās procedūras
DEVE

atzinuma sniegšanai

Kopēji standarti un procedūras dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu (pārstrādāta redakcija)

2018/0329(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
DEVE

atzinuma sniegšanai

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2018/2168(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
DEVE

atzinuma sniegšanai