Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī

08-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-08_1 PE 595.423v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī

05-12-2016 CONT_OJ(2016)12-05_1 PE 594.181v03-00
CONT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī

05-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-05_1 PE 595.396v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī

05-12-2016 PECH_OJ(2016)12-05_1 PE 594.043v01-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī

05-12-2016 AFCO_OJ(2016)12-05_1 PE 595.433v01-00
AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī - Pirmdien, 2016. gada 5. decembrī

01-12-2016 INTA_OJ(2016)12-05_1 PE 595.452v01-00
INTA

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī

01-12-2016 BUDG_OJ(2016)12-08_1 PE 595.467v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 ECON_OJ(2016)12-08_1 PE 595.483v01-00
ECON

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī

01-12-2016 ENVI_OJ(2016)12-08_1 PE 595.455v01-00
ENVI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī - Ceturtdien, 2016. gada 8. decembrī

01-12-2016 LIBE_OJ(2016)12-08_1 PE 595.447v01-00
LIBE