Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2019. gada 23. janvārī - Ceturtdien, 2019. gada 24. janvārī

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2019. gada 23. janvārī - Trešdien, 2019. gada 23. janvārī

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2019. gada 23. janvārī - Ceturtdien, 2019. gada 24. janvārī

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2019. gada 22. janvārī - Otrdien, 2019. gada 22. janvārī

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2019. gada 22. janvārī - Otrdien, 2019. gada 22. janvārī

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 21. janvārī - Otrdien, 2019. gada 22. janvārī

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)01-29_1 PE 632.939v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Monday 4 February 2019 - Monday 4 February 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)02-04_1 PE 632.940v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Tuesday 22 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

17-01-2019 CJ36_OJ(2019)01-22_2 PE 632.931v01-00
ENVI ECON

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 21. janvārī - Otrdien, 2019. gada 22. janvārī

17-01-2019 ECON_OJ(2019)01-21_1 PE 632.981v01-00
ECON