Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 April 2019 - Tuesday 2 April 2019

25-03-2019 CJ13_OJ(2019)04-02_1 PE 637.339v01-00
CONT BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 1 April 2019 - Tuesday 2 April 2019

25-03-2019 BUDG_OJ(2019)04-01_1 PE 637.340v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 April 2019 - Tuesday 2 April 2019

22-03-2019 CULT_OJ(2019)04-02_1 PE 637.308v01-00
CULT

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

21-03-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE 637.311v01-00
TRAN

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī - Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī

21-03-2019 FEMM_OJ(2019)04-02_1 PE 637.281v01-00
FEMM

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 1. aprīlī - Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī

20-03-2019 INTA_OJ(2019)04-01_1 PE 637.297v01-00
INTA

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī - Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī

20-03-2019 PECH_OJ(2019)04-08_1 PE 637.300v01-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 25. martā - Pirmdien, 2019. gada 25. martā

19-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-25_1 PE 637.271v01-00
BUDG

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 25. martā

19-03-2019 CJ05_OJ(2019)03-25_1 PE 637.264v01-00
TRAN ITRE