Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī

19-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-19_1 PE 612.160v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī

16-10-2017 CJ12_OJ(2017)10-19_1 PE 612.145v01-00
LIBE ECON

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 16. oktobrī - Pirmdien, 2017. gada 16. oktobrī

16-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-16_1 PE 612.076v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 19 October 2017 - Thursday 19 October 2017

16-10-2017 ENVI_OJ(2017)10-19_1 PE 612.193v01-00
ENVI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 16. oktobrī - Pirmdien, 2017. gada 16. oktobrī

16-10-2017 FEMM_OJ(2017)10-16_1 PE 610.870v03-00
FEMM

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-19_1 PE 612.171v01-00
AFET

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 23. oktobrī - Pirmdien, 2017. gada 23. oktobrī

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-23_1 PE 612.172v01-00
AFET

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 18. oktobrī - Trešdien, 2017. gada 18. oktobrī

13-10-2017 PANA_OJ(2017)10-18_1 PE 612.170v01-00
PANA

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī

12-10-2017 CONT_OJ(2017)10-19_1 PE 612.161v01-00
CONT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī - Ceturtdien, 2017. gada 19. oktobrī

12-10-2017 ECON_OJ(2017)10-19_1 PE 612.173v01-00
ECON