Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 12. jūlijā - Trešdien, 2017. gada 12. jūlijā

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v01-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 29. jūnijā - Ceturtdien, 2017. gada 29. jūnijā

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 29. jūnijā - Ceturtdien, 2017. gada 29. jūnijā

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Thursday 13 July 2017

27-06-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Wednesday 12 July 2017

27-06-2017 CJ06_OJ(2017)07-12_1 PE 607.805v01-00
TRAN IMCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 3. jūlijā - Pirmdien, 2017. gada 3. jūlijā

27-06-2017 PANA_OJ(2017)07-03_1 PE 606.108v01-00
PANA

  DRAFT AGENDA - Monday 10 July 2017 - Tuesday 11 July 2017

26-06-2017 TRAN_OJ(2017)07-10_1 PE 606.309v01-00
TRAN

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 26. jūnijā - Pirmdien, 2017. gada 26. jūnijā

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 29. jūnijā - Ceturtdien, 2017. gada 29. jūnijā

23-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-29_1 PE 606.292v01-00
BUDG

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 28. jūnijā - Trešdien, 2017. gada 28. jūnijā

22-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-28_1 PE 606.255v01-00
BUDG