Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 28. martā - Trešdien, 2018. gada 28. martā

28-03-2018 CJ22_OJ(2018)03-28_1 PE 619.173v01-00
AFCO JURI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 26. martā - Otrdien, 2018. gada 27. martā

26-03-2018 REGI_OJ(2018)03-26_1 PE 619.241v01-00
REGI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. martā - Ceturtdien, 2018. gada 22. martā

21-03-2018 INTA_OJ(2018)03-21_1 PE 618.202v02-00
INTA

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. martā - Trešdien, 2018. gada 21. martā

21-03-2018 EMPL_OJ(2018)03-21_1 PE 619.236v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. martā - Ceturtdien, 2018. gada 22. martā

21-03-2018 PECH_OJ(2018)03-21_1 PE 619.157v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 March 2018 - Wednesday 21 March 2018

21-03-2018 AFCO_OJ(2018)03-21_1 PE 619.252v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 26 March 2018 - Tuesday 27 March 2018

16-03-2018 ECON_OJ(2018)03-26_1 PE 619.277v01-00
ECON

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 19. martā - Otrdien, 2018. gada 20. martā

15-03-2018 CONT_OJ(2018)03-19_1 PE 619.251v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 March 2018 - Thursday 22 March 2018

15-03-2018 DROI_OJ(2018)03-21_1 PE 619.188v02-00
DROI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 19. martā - Otrdien, 2018. gada 20. martā

14-03-2018 AFET_OJ(2018)03-19_1 PE 619.224v01-00
AFET