Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 CONT_OJ(2018)09-27_1 PE 627.913v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_1 PE 627.945v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.859v01-00
PETI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 26. septembrī - Trešdien, 2018. gada 26. septembrī

19-09-2018 TAX3_OJ(2018)09-26_1 PE 627.893v01-00
TAX3