Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā

24-05-2018 CJ32_OJ(2018)05-24_1 PE 622.134v01-00
AFCO ECON

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā

24-05-2018 EMPL_OJ(2018)05-24_1 PE 622.126v01-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā

24-05-2018 AFCO_OJ(2018)05-24_1 PE 622.135v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 May 2018 - Wednesday 23 May 2018

23-05-2018 BUDG_OJ(2018)05-23_1 PE 622.104v02-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 24 May 2018 - Thursday 24 May 2018

18-05-2018 LIBE_OJ(2018)05-24_1 PE 622.167v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 4 June 2018 - Monday 4 June 2018

17-05-2018 IMCO_OJ(2018)06-04_1 PE 622.124v01-00
IMCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā - Ceturtdien, 2018. gada 24. maijā

16-05-2018 TRAN_OJ(2018)05-24_1 PE 622.130v01-00
TRAN

  DRAFT AGENDA - Monday 4 June 2018 - Monday 4 June 2018

16-05-2018 TRAN_OJ(2018)06-04_1 PE 622.132v01-00
TRAN

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 14. maijā - Otrdien, 2018. gada 15. maijā

15-05-2018 JURI_OJ(2018)05-14_1 PE 621.986v02-00
JURI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2018. gada 15. maijā - Otrdien, 2018. gada 15. maijā

15-05-2018 DROI_OJ(2018)05-15_1 PE 621.078v03-00
DROI