Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2016. gada 15. jūnijā - Ceturtdien, 2016. gada 16. jūnijā

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā

30-05-2016 AFCO_OJ(2016)05-30_1 PE 583.921v01-00
AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā

30-05-2016 SEDE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.908v01-00
SEDE

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2016. gada 26. maijā - Ceturtdien, 2016. gada 26. maijā

26-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-26_1 PE 583.890v02-00
LIBE

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā

26-05-2016 DROI_OJ(2016)05-30_1 PE 583.871v03-00
DROI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2016. gada 25. maijā - Trešdien, 2016. gada 25. maijā

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā - Pirmdien, 2016. gada 30. maijā

25-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.933v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 2 June 2016 - Thursday 2 June 2016

25-05-2016 PETI_OJ(2016)06-02_1 PE 583.887v01-00
PETI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2016. gada 24. maijā - Otrdien, 2016. gada 24. maijā

24-05-2016 CJ21_OJ(2016)05-24_1 PE 582.266v02-00
FEMM EMPL