Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2017. gada 27. aprīlī - Ceturtdien, 2017. gada 27. aprīlī

27-04-2017 PANA_OJ(2017)04-27_1 PE 602.935v03-00
PANA

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2017. gada 25. aprīlī - Otrdien, 2017. gada 25. aprīlī

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 DEVE_OJ(2017)05-03_1 PE 603.085v01-00
DEVE

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 24. aprīlī - Otrdien, 2017. gada 25. aprīlī

24-04-2017 BUDG_OJ(2017)04-24_1 PE 602.969v02-00
BUDG

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 24. aprīlī - Otrdien, 2017. gada 25. aprīlī

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 AGRI_OJ(2017)05-02_1 PE 601.254v01-00
AGRI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 24. aprīlī - Otrdien, 2017. gada 25. aprīlī

24-04-2017 PECH_OJ(2017)04-24_1 PE 602.986v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

21-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-02_1 PE 602.996v01-00
IMCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2017. gada 25. aprīlī - Otrdien, 2017. gada 25. aprīlī

21-04-2017 LIBE_OJ(2017)04-25_1 PE 601.184v02-00
LIBE

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 3. maijā - Ceturtdien, 2017. gada 4. maijā

20-04-2017 JURI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.069v01-00
JURI