Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 3. aprīlī - Pirmdien, 2017. gada 3. aprīlī

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 27. martā - Pirmdien, 2017. gada 27. martā

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 27. martā - Pirmdien, 2017. gada 27. martā

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 March 2017 - Thursday 30 March 2017

24-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-30_1 PE 601.273v01-00
LIBE

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2017. gada 27. martā - Pirmdien, 2017. gada 27. martā

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 22. martā - Ceturtdien, 2017. gada 23. martā

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 22. martā - Ceturtdien, 2017. gada 23. martā

22-03-2017 EMPL_OJ(2017)03-22_1 PE 601.133v01-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 22. martā - Ceturtdien, 2017. gada 23. martā

22-03-2017 PECH_OJ(2017)03-22_1 PE 599.705v03-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 22. martā - Ceturtdien, 2017. gada 23. martā

22-03-2017 SEDE_OJ(2017)03-22_1 PE 601.205v02-00
SEDE