Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2019. gada 29. maijā - Trešdien, 2019. gada 29. maijā

07-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE 638.599v01-00
AFET

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 15. aprīlī - Pirmdien, 2019. gada 15. aprīlī

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE 637.574v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE 638.449v01-00
LIBE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/15922

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī - Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE 637.412v02-00
CONT