Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2018. gada 27. novembrī - Otrdien, 2018. gada 27. novembrī

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v03-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v03-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 19. novembrī - Otrdien, 2018. gada 20. novembrī

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 19. novembrī - Otrdien, 2018. gada 20. novembrī

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 20 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

16-11-2018 LIBE_OJ(2018)11-20_1 PE 630.493v03-00
LIBE

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 15. novembrī - Ceturtdien, 2018. gada 15. novembrī

15-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-15_1 PE 630.414v01-00
EMPL