Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 27. septembrī - Ceturtdien, 2018. gada 27. septembrī

27-09-2018 AFET_OJ(2018)09-27_1 PE 627.652v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 10 October 2018 - Thursday 11 October 2018

25-09-2018 IMCO_OJ(2018)10-10_1 PE 627.950v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 1 October 2018 - Monday 1 October 2018

25-09-2018 AGRI_OJ(2018)10-01_1 PE 628.367v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 1 October 2018 - Monday 1 October 2018

25-09-2018 LIBE_OJ(2018)10-01_1 PE 628.359v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 1 October 2018 - Monday 1 October 2018

24-09-2018 ECON_OJ(2018)10-01_1 PE 628.361v01-00
ECON

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 8 octobre 2018 - Mardi 9 octobre 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)10-08_1 PE 628.341v01-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO