Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Nepalaidiet garām
Visi paziņojumi  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Papildu informācija
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Papildu informācija
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Papildu informācija
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Papildu informācija
 
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
EMPL 18-03-2014 - 11:42  

Workers posted abroad temporarily to provide services would be better protected under a Parliament/Council informal deal endorsed by the Employment and Social Affairs Committee on Tuesday. Parliament's negotiators strengthened the draft to clarify rules for companies, by distinguishing genuine posting from attempts to circumvent the law, but also gave EU member states some flexibility in carrying out compliance inspections.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. nodarbinātības politiku un visiem sociālās politikas aspektiem, tādiem kā darba apstākļi, sociālā nodrošināšana un sociālā aizsardzība;
2. pasākumiem saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darba vietā;
3. Eiropas Sociālo fondu;
4. arodmācības politiku, ieskaitot profesionālās kvalifikācijas celšanu;
5. darba ņēmēju un pensionāru brīvu pārvietošanos;
6. sociālo dialogu;
7. jautājumiem, kas saistīti ar visa veida diskrimināciju darba vietā un darba tirgū, atskaitot diskrimināciju saistībā ar dzimumu;
8. attiecībām ar:
-  Eiropas Arodmācības attīstības centru (Cedefop),
-  Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu,
-  Eiropas Mācību fondu,
-  Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru,
-  kā arī attiecībām ar citām atbilstošām ES struktūrām un starptautiskām organizācijām.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Labdien!
 
Esmu Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komitejas prezidente un laipni sveicinu Jūs komitejas vietnē.
 
Mūsu komitejas kompetence galvenokārt ir nodarbinātības politika un visi sociālās politikas aspekti, kā arī darba nosacījumi, profesionālā apmācība un darba ņēmēju un pensionāru pārvietošanās brīvība.  Šeit jūs atradīsiet arī izsmeļošu mūsu kompetenču sarakstu.
 
Komitejā ir 49 deputātu un tikpat daudz aizstājēju, kuri pārstāv Eiropas Parlamenta dažādās politiskās grupas. Katra politiskā grupa no sava vidus ieceļ vienu koordinatoru, kurš piedalās komitejas darba organizēšanā.
 
Kopā ar Savienības Padomi un Eiropas Komisiju EMPL komiteja piedalās tiesiskā regulējuma īstenošanā savas kompetences jomās.
 
Mūsu nodoms ir šā sasaukuma laikā aktivizēt jaunas darba kārtības sagatavošanu sociālajā jomā un dot ieguldījumu integrētas sabiedrības veicināšanā.
 
Vietni regulāri atjauninām ar informāciju par komitejas pasākumiem un darbu. Jūs varat arī sekot mūsu sēdēm Parlamenta tīmekļa vietnes lapā „EP live”.
 
Vēlu Jums patīkamu apmeklējumu,