Jaunākās ziņas

What's new?

13-09-2019 - 09:27
Calender red and grey

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

24-09-2019 09:00 / 12:30 EMPL
24-09-2019 14:30 / 18:30 EMPL

Iepriekšējās plenārsesijas

03-09-2019 - 17:12
EMPL Sanāksme
03-09-2019 - 09:12
EMPL Sanāksme
24-07-2019 - 09:07
EMPL Sanāksme

Ievadvārdi

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Laipni lūdzam Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komitejas tīmekļa vietnē!

EMPL komiteja ir atbildīga par nodarbinātības politiku un visiem sociālās politikas aspektiem, tostarp par: darba apstākļiem, sociālo nodrošinājumu, sociālo iekļaušanu un sociālo aizsardzību; darba ņēmēju un pensionāru brīvu pārvietošanos; darba ņēmēju tiesībām; pasākumiem saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darbavietā; Eiropas Sociālo fondu; arodmācību politiku, tostarp profesionālās kvalifikācijas celšanu; sociālo dialogu; jautājumiem, kas saistīti ar jebkāda veida diskrimināciju darbavietā un darba tirgū, izņemot uz dzimumu balstītu diskrimināciju. Mēs atbildam arī par attiecībām ar piecām aģentūrām — Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF un jaunizveidoto EDI.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites