Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nepalaidiet garām
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Papildu informācija
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Pastāvīgo parlamentāro komiteju kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
1.    vides politiku un pasākumiem vides aizsardzībā, it īpaši saistībā ar:
a)    gaisa, augsnes un ūdens piesārņošanu, atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, veselībai bīstamām vielām un preparātiem, trokšņu līmeņiem, klimata izmaiņām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību,
b)    noturīgu attīstību,
c)    starptautiskiem un reģionāliem pasākumiem un nolīgumiem, kas vērsti uz vides aizsardzību,
d)    videi nodarītā kaitējuma novēršanu,
e)    civilo aizsardzību,
f)    Eiropas Vides aizsardzības aģentūru;
g)    Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru;
 
2.    veselības aizsardzību, it īpaši:
a)    programmām un specifiskiem pasākumiem veselības aizsardzības jomā,
b)    farmaceitiskiem preparātiem un kosmētikas līdzekļiem,
c)    veselības aspektiem saistībā ar bioterorismu,
d)    Eiropas Medicīnas aģentūru un Slimību profilakses un kontroles Eiropas centru;
 
3.    jautājumiem saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, it īpaši:
a)    pārtikas produktu marķēšanu un nekaitīgumu,
b)    tiesību aktiem veterinārijas jomā saistībā ar aizsardzību pret kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību, veselības aizsardzības nolūkā veiktām pārtikas produktu un pārtikas ražošanas sistēmu pārbaudēm,
c)    Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Pārtikas un veterināro biroju.
 
Turpmākās pārraides
 
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Welcome
 
 

Laipni lūgti ENVI komitejas tīmekļa vietnē!
 
ENVI komitejā ir 69 deputāti, un tā ir lielākā likumdevēja komiteja Eiropas Parlamentā.
 
ENVI komitejas deputāti cītīgi strādā, lai uzlabotu pārtikas informāciju, ko saņem patērētāji, proti, reglamentējot produktu marķēšanu un laišanu tirgū. ENVI komiteja pastāvīgi strādā, lai rastu Eiropas risinājumus sabiedrības veselības jautājumiem.
 
Tā ir arī atbildīga par daudzām politikas jomām, tostarp gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanu, atkritumu apsaimniekošanu un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu, un šeit minētās ir tikai nedaudzas no politikas jomu klāsta. Deputāti ir stingri apņēmušies veicināt to, lai Eiropa būtu resursefektīva un ilgtspējīga.
 
Cīņa pret klimata pārmaiņām ir mūsu komitejas uzmanības centrā. Šā sasaukuma darbības sākumā tas būs viens no galvenajiem izskatāmiem jautājumiem, jo tuvojas augstākā līmeņa sanāksmes klimata jomā, kuras būs izšķiroši nozīmīgas, lai pieņemtu 2015. gadā paredzēto starptautisko nolīgumu klimata jomā. ĢMO audzēšana un to iespējama ierobežošana vai aizliegšana dalībvalstīs būs vēl viens jautājums, kuram tiks pievērsta uzmanība šā sasaukuma sākumā.
 
Mēs ceram, ka šī tīmekļa vietne dos jums visaptverošu ieskatu par mūsu darbu, un aicinām jūs atstāt komentārus par jebkuru jūs interesējošu jautājumu.
 
Giovanni La Via