Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Nepalaidiet garām
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
 
Pastāvīgo parlamentāro komiteju kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
1.    vides politiku un pasākumiem vides aizsardzībā, it īpaši saistībā ar:
a)    gaisa, augsnes un ūdens piesārņošanu, atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, veselībai bīstamām vielām un preparātiem, trokšņu līmeņiem, klimata izmaiņām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību,
b)    noturīgu attīstību,
c)    starptautiskiem un reģionāliem pasākumiem un nolīgumiem, kas vērsti uz vides aizsardzību,
d)    videi nodarītā kaitējuma novēršanu,
e)    civilo aizsardzību,
f)    Eiropas Vides aizsardzības aģentūru;
g)    Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru;
 
2.    veselības aizsardzību, it īpaši:
a)    programmām un specifiskiem pasākumiem veselības aizsardzības jomā,
b)    farmaceitiskiem preparātiem un kosmētikas līdzekļiem,
c)    veselības aspektiem saistībā ar bioterorismu,
d)    Eiropas Medicīnas aģentūru un Slimību profilakses un kontroles Eiropas centru;
 
3.    jautājumiem saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, it īpaši:
a)    pārtikas produktu marķēšanu un nekaitīgumu,
b)    tiesību aktiem veterinārijas jomā saistībā ar aizsardzību pret kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību, veselības aizsardzības nolūkā veiktām pārtikas produktu un pārtikas ražošanas sistēmu pārbaudēm,
c)    Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Pārtikas un veterināro biroju.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Welcome
 
 

Laipni lūgti ENVI komitejas tīmekļa vietnē!
 
Mūsu komitejā ir 71 deputāti, un tā ir lielākā likumdevēja komiteja Eiropas Parlamentā. Mēs strādājam, lai tiesību aktos, kas attiecas uz vides, veselības un pārtikas nekaitīguma jomu, tiktu risināti tie daudzie jautājumi, kas rūp visas Eiropas iedzīvotājiem. Eiropas Parlaments ir ieguvis likumdošanas pilnvaras lielākajā daļā to jautājumu, kuri tiek apspriesti ENVI komitejā, tādējādi esam viena no visietekmīgākajām komitejām.
 
Mūsu darbs vides politikas jomā aptver visplašāko jautājumu loku — no toksiskām ķimikālijām līdz Eiropas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Komitejas darbs ir veltīts arī resursu ziņā efektīvas un ilgtspējīgas Eiropas veicināšanai. Cīņa pret klimata pārmaiņām ir mūsu komitejas uzmanības centrā.
 
Nesenie ar pārtiku saistītie skandāli dalībvalstīs lika saprast, ka vēl ir daudz jādara pārtikas nekaitīguma jomā. Mēs kritiski izvērtējam tiesību aktus, kas attiecas uz pārtikas produktiem. Viena no galvenajām ENVI komitejas rūpēm ir panākt, lai patērētāji būtu labāk informēti, piemēram, ieviešot skaidrākas un nepārprotamākas produktu marķēšanas sistēmas.
 
Sabiedrības veselības jomā ENVI neatlaidīgi strādā, lai ierosinātu Eiropas līmeņa risinājumus problēmām, kas saistītas ar veselības jautājumiem. Nesenākie piemēri mūsu darbībai šajā jomā ir saistīti ar farmaceitisko un kosmētikas līdzekļu nekaitīgumu, zāļu viltošanas apkarošanu un pacientu tiesību aizsardzību.
 
Mēs ceram, ka šī tīmekļa vietne dos jums skaidrāku ieskatu mūsu darbā, un aicinām jūs atstāt komentārus par jebkuru jūs interesējošu jautājumu.
 
Matthias Groote