Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-07-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

05-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-10_1 PE639.686v01-00
ENVI