Parastā meklēšana

Meklēšana

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2019. gada 21. marts

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 27. februāris

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 11. marts

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2019. gada 21. marts

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

13-03-2019 A8-0175/2019 PE630.512v02-00
ENVI ECON

Bas EICKHOUT, Sirpa PIETIKÄINEN

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 11. marts

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON