Analītiskie materiāli

Šajā datubāzē ir apkopoti dažādu Eiropas Parlamenta pētniecības dienestu sagatavotie dokumenti, jo īpaši politikas departamentu, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas un Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta pētījumi, padziļinātās analīzes dokumenti un informatīvās piezīmes. Šie dokumenti ir paredzēti dažādu Parlamenta struktūru darbības atbalstam.

Rādīt sīkāku informāciju

Kā veikt meklēšanu

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Pārskats

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Pārskats

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Pārskats

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Pārskats

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Pētījums

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Padziļināta analīze

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Padziļināta analīze

Cardiovascular Diseases and Lifestyle
15-01-2019 Padziļināta analīze

Study in focus: International Climate Negotiations
05-11-2018 Pārskats

Visi analītiskie materiāli

Kontaktinformācija

  • Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments