Uzklausīšanas

SKATĪ VISUS

Komiteja var organizēt ekspertu uzklausīšanu, ja uzskata, ka tas ir vajadzīgs sekmīgai attiecīgā jautājuma izskatīšanai. Uzklausīšanu var rīkot kopīgi divas vai vairākas komitejas. Vairums komiteju organizē regulāras uzklausīšanas, jo tās sniedz iespēju uzklausīt ekspertu viedokli un apspriest svarīgākos jautājumus. Šajā lapā var atrast visu informāciju, kas pieejama par komiteju rīkotajām uzklausīšanām, tostarp programmas un runātāju iesūtītos materiālus.

20-06-2017 - Hearing on The Insolvency Proposal

JURI 05-12-2017 - 16:15
In the upper part there is the timing of the hearing and Parliament's logo. Below there is a cliff and a person with bunch of balloons close to jumping off the cliff.

On 20 June 2017, from 11.00 to 12.30, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on Hearing on The Insolvency Proposal. The aim of the hearing was that Members should acquire a more complete and detailed understanding of the impact that the proposal may have on the different stakeholders concerned: debtors, creditors, SMEs, workers, practitioners in the field, etc. with a view to its improvement.

For this purpose, five expert speakers were invited to present their views at the hearing: Ms Leticia GAYO, BBVA Spain, Head of Risk and Banking Business Legal Services; Mr Luc HENDRICKX, UEAPME, Responsible for Competitiveness of Enterprises, External Relations and Legal Affairs; Mr Peter SCHERRER, ETUC, Deputy Secretary General; Mr Axel BIERBACH, German insolvency practitioner, and Ms Valérie LELOUP-THOMAS, French insolvency practitioner. The hearing included a discussion with Members with the participation of Ms Aurélia PERDEREAU, administrateur judiciaire, and of the Commission.

Atrašanās vietu : Brussels, ASP 3G3