Semināri

SKATĪ VISUS

Seminārus organizē politikas departamenti, un tajos deputāti var uzdot jautājumus un apmainīties viedokļiem ar ekspertiem par jautājumiem, kas saistīti ar Parlamenta darbu, vai par aktuālām tēmām. Semināri var nebūt publiski, bet tos var rīkot arī komitejas sanāksmes laikā.

16-05-2018 - Brexit and Energy Policy

ITRE 17-05-2018 - 14:32
European flag jigzaw puzzle with one piece separated and of the UK flag

The purpose of the workshop was to give Members the chance to explore in detail the legal and economic impacts of Brexit on the EU27 energy systems. The workshop gave a general overview of the potential impacts of Brexit, considered the future EU energy policy and electricity/gas partnership with the UK after Brexit, as well as described the effects of Brexit on Ireland and outlined the potential impact of the UK's withdrawal from Euratom.

The workshop was organised by Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE).

The workshop was held on 16 May 2018 from 14.30 - 16.00.

Atrašanās vietu : Paul-Henri Spaak 3C050

Presentations

   Dr Simone Tagliapietra - Introduction and overview of the potential impacts of Brexit on the EU27 Energy Systems
   Dr Georg Zachman - Options and Considerations for the future EU energy policy and gas partnership with the UK after Brexit
   Ms Laura Brien - The effects of Brexit on Ireland and on the future of an Integrated Electricity Single Market (with Northern Ireland)
   Ms Berta Picamal - Potential impact of the UK’s withdrawal from Euratom for the EU27

Kontakti

 • Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
 • Komitejas: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments
 • Komitejas: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
 • Komitejas: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Budžeta jautājumu politikas departaments
 • Komitejas: BUDG-CONT
 • Ārējo attiecību politikas departaments
 • Komitejas: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA