Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība

2019/2870(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
FEMM

atbildīgā komiteja

Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadiena (ICPD25) (Nairobi samits)

2019/2850(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
FEMM

atbildīgā komiteja

2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

2019/2125(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
FEMM

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2019/2057(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
FEMM

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

2019/2058(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
FEMM

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

2019/2059(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
FEMM

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2019/2060(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
FEMM

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja

2019/2061(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
FEMM

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt