Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 29. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 160

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu

09-09-2016 BUDG_PR(2016)589207 PE 589.207v01-00
BUDG

Georgios KYRTSOS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-09-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2016 SE/002/Ericsson)

08-09-2016 BUDG_PR(2016)587430 PE 587.430v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-09-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2016/2016 projektu — iestāžu drošība

07-09-2016 BUDG_PR(2016)589108 PE 589.108v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES, Gérard DEPREZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-09-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/001/Microsoft)

30-08-2016 BUDG_PR(2016)587428 PE 587.428v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-09-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām

14-07-2016 BUDG_PA(2016)587434 PE 587.434v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2016

Šīsdienas pārraides

Skatieties komiteju sanāksmju tiešraides!

Iepriekšējās plenārsesijas

28-09-2016 - 09:13
BUDG Sanāksme
27-09-2016 - 09:09
DEVE Sanāksme
27-09-2016 - 09:07
PANA Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām