Template : Vue d'ensemble

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 5. janvāra Briselē.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

Papildu informācija
LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

Papildu informācija
CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs
Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
 

Rezultāts(-i) : 104

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ATZINUMA PROJEKTS par 2013. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu

Datums : 17-11-2014

Atsauce :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

Datums : 28-11-2014

Atsauce :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (Cepol) un atceļ un aizstāj Padomes Lēmumu 2005/681/TI

Datums : 26-11-2014

Atsauce :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2013. gada ziņojumu Eiropas Parlamentam

Datums : 25-11-2014

Atsauce :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā īstenošanas protokolu

Datums : 20-11-2014

Atsauce :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas