Template : Vue d'ensemble

Nākamā komiteju nedēļa būs 2014. gada 3. novembris Briselē.
Komitejas Election of the new European Commission: in plenary

Following the hearings held by the parliamentary committees with the commissioners-designate assigned to their respective areas of responsibility, the European Parliament will vote to elect the new Commission during its plenary sitting of 22.10.14. The vote will take place following a debate during which President-elect Juncker will formally present the new college of commissioners and their programme. The Commission's term of office is of five years. More details can be found in the dedicated website.

Papildu informācija
INTA Customs duties on goods originating in Ukraine: plenary vote

Following the postponement of the application of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) until 31.12.15, the Commission submitted an urgent proposal aimed at prolonging the existing autonomous trade preferences. The European Parliament will vote on the legislative report prepared by the Committee on International Trade in order to adopt its position regarding this prolongation. The existing preferences apply until 1 November 2014.

Papildu informācija
Komitejas Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs
Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
 

Rezultāts(-i) : 44 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 GR/Sprider Stores, submitted by Greece)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, submitted by Ireland)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datums : 20-10-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā

Datums : 24-09-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Datums : 20-10-2014

Atsauce :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-10-2014

References :

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas