Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 6. novembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 113

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli

03-10-2017 CONT_PR(2017)610903 PE 610.903v02-00
CONT

Indrek TARAND

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli

02-10-2017 CONT_PR(2017)610920 PE 610.920v01-00
CONT

Indrek TARAND

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu iecelt Bettina Jakobsen par Revīzijas palātas locekli

02-10-2017 CONT_PR(2017)610912 PE 610.912v01-00
CONT

Indrek TARAND

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu iecelt Baudilio Tomé Muguruza par Revīzijas palātas locekli

02-10-2017 CONT_PR(2017)610909 PE 610.909v01-00
CONT

Indrek TARAND

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Jordānijas Hāšimītu Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

12-10-2017 ITRE_PR(2017)612166 PE 612.166v01-00
ITRE

Sofia SAKORAFA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-10-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

16-10-2017 - 15:11
FEMM Sanāksme
16-10-2017 - 15:09
TERR Sanāksme
16-10-2017 - 15:08
ECON Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām