Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 18. oktobra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 248 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Croatia

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628468 PE 628.468v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628467 PE 628.467v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

09-10-2018 LIBE_PR(2018)628466 PE 628.466v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

ATZINUMA PROJEKTS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja attiecībā uz vienošanos

03-09-2018 ENVI_PA(2018)625523 PE 625.523v01-00
ENVI

Ivo BELET

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku

24-08-2018 LIBE_PA(2018)626922 PE 626.922v01-00
LIBE

Ana GOMES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-09-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

15-10-2018 - 16:07
IMCO Sanāksme
15-10-2018 - 16:05
DEVE AFET Sanāksme
15-10-2018 - 15:15
AGRI Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs