Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 1. jūnija Briselē.

Democratic oversight intelligence services

Democratic oversight of intelligence services in the EU: inter-parliamentary meeting

LIBE 20-05-2015 - 10:55

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is holding an inter-parliamentary meeting on democratic oversight of intelligence services in the EU, together with the Belgian, the Italian and the German parliaments. This meeting takes place on 28-29.05.15, following Parliament's resolution of March 2014 on the US surveillance programme, Member States' surveillance bodies, their impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs.

Fisheries agreement with Madagascar on the agenda of the DEVE Committee

Tax evasion, Madagascar fisheries, post-2015 development financing: committee votes

DEVE 26-05-2015 - 13:06

The Development Committee will vote on its report on tax evasion and tax avoidance as challenges for developing countries on 01.06.15. The Committee is also set to vote on its opinion regarding the EU's budget for 2016 and on a fisheries agreement with Madagascar. A debriefing session on the Development Ministers Council of 26.05.15 will be held with European External Action Service Deputy Secretary General, Maciej Popowski.

Mario Monti - Chair of the High Level Group on Own Resources

The international dimension of tax rulings: public hearing with Senator Mario Monti

TAXE 20-05-2015 - 18:48

The Special Committee on Tax Rulings will meet Italian Senator Mario Monti, former Commissioner for Internal Market, Financial Services, Customs and Taxation (1995-1999) and later Commissioner for Competition (1999-2004), during a public hearing on the international dimension of tax rulings. Further discussions will be held with Tax Justice Network founding member, Richard Murphy, representatives of multinational corporations and a whistle-blower. The hearing will take place on 01.06.15.

Graphene

Graphene in Europe: workshop

ITRE ENVI 29-05-2015 - 09:17

The Science and Technology Options Assessment Unit (STOA) will organise a workshop on the development and use of graphene in terms of technology, innovation and industrial competitiveness, on 02.06.15. The debate will focus on the advancement and the innovation potential of graphene and the possible impacts on economy and society. A keynote speech will be held by the 2010 Nobel Prize winner Konstantin Novoselov.

Fact sheets on the European Union

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Komitejas 21-04-2015 - 09:26

The Fact Sheets on the European Union provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They are intended to present non-specialists with a straightforward and brief overview of the EU's institutions and policies, and of the role that Parliament plays in their development. Available in the 23 languages, they cover six main areas: how the European Union works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is reviewed and updated regularly throughout the year.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 87

ATZINUMA PROJEKTS par 2016. gada budžetu — pilnvarojums trialogam

16-04-2015 DEVE_PA(2015)554746 PE 554.746v01-00
DEVE

Arne LIETZ

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Madagaskaras Republiku un Eiropas Kopienu

14-04-2015 DEVE_PA(2015)554780 PE 554.780v01-00
DEVE

Louis MICHEL

ZIŅOJUMA PROJEKTS par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu kā sarežģītiem jautājumiem, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs

12-03-2015 DEVE_PR(2015)551919 PE 551.919v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

ATZINUMA PROJEKTS par 2016. gada budžetu – pilnvarojums trialogam

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-05-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-04-2015

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

28-05-2015 - 15:08
TRAN Sanāksme
28-05-2015 - 15:07
ITRE Sanāksme
28-05-2015 - 14:07
EMPL Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām