Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 29. augusta Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 114

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-07-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-07-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-08-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-07-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-08-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

19-07-2016 - 10:06
AFET Sanāksme
19-07-2016 - 08:37
AGRI Sanāksme
14-07-2016 - 15:07
EMIS Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām