Template : Vue d'ensemble

Nākamā komiteju nedēļa būs 2014. gada 3. novembris Briselē.
AFET Ukraine elections, meeting with Colombian President: in committee

The Committee on Foreign Affairs will discuss the general elections in Ukraine with the Head of the EP Observation Delegation to Ukraine, Andrej Plenković, on 03.11.14. The day after, the Committee will meet Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia.

IMCO Correct application of the law on customs and agricultural matters: debate

The correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed by the Committee on Internal Market and Consumer Protection together with Commission representatives on 05.11.14. The discussion will focus on the costs and usefulness of export container status messages regarding the mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and their cooperation with the Commission.

Papildu informācija
INTA EU-Myanmar Investment Agreement: public hearing

Since 2011, the EU has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar by reinstating trade preferences and launching negotiations for an investment agreement. The Committee on International Trade will hold a hearing with experts on 06.11.14 in order to analyse the upcoming negotiations. Due note of the political situation in the country and the investment agreements already signed by Myanmar with its neighbouring countries will be taken.

Papildu informācija
FEMM Spring forward for women: conference

Women parliamentarians from the Arab States region and members of the European Parliament will get together during the UN Women conference "Spring forward for women", hosted by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 05.11.14. The participants will have the opportunity to network, foster expertise and share experiences regarding the issues of gender equality and women’s empowerment both in the European Union and the Arab States region.

DEVE Ebola, Syria, global development goals, Climate Change Conference: in committee

The Committee on Development will discuss the longer-term lessons from the Ebola epidemic during its meeting of 03.11.14, for which it will be preparing a non-legislative report. It will also go over the EU's negotiating position on the future global framework for sustainable development goals, after which it will vote on its opinion ahead of the UN Climate Change Conference of December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will also be on the agenda.

Papildu informācija
Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs
Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
 

Rezultāts(-i) : 62

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

IETEIKUMA PROJEKTS attiecībā uz Padomes lēmumu par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES)

Datums : 20-10-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā

Datums : 24-09-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ATZINUMA PROJEKTS par ES un globālo regulējumu attīstības jomā pēc 2015. gada

Datums : 20-10-2014

Atsauce :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-10-2014

References :

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas