Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 12. oktobra Briselē.

The social and employment situation in Greece: committee debate with Minister

EMPL 09-10-2015 - 09:10
The flag of Greece

The Committee on Employment and Social Affairs will look at the social and employment situation in Greece together with Greek Minister for Labour and Social Security, George Katrougalos. The European Commission recently proposed the adoption of specific legislative measures to boost the investments needed for supporting reforms and recovery in Greece. A Memorandum of Understanding was signed as a response to the Greek request for stability support. The meeting will be held on 12.10.15.

Reforming the Brussels II Regulation, Better Regulation: public hearings

JURI 08-10-2015 - 10:00
Image of the poster of the public hearing of the reform of the Brussels II regulation

Image of the poster of the public hearing of the reform of the Brussels II regulation An image of the poster of the public hearing of the interinstitutional agreement on better regulation

The Brussels II Regulation deals with the jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses. Its reform will be discussed during a public hearing that will be organised by the Committee on Legal Affairs. The Committee will also hold a hearing on the inter-institutional agreement on Better Regulation. Both hearings will be held in Brussels on 12.10.15.

Trans-European Transport Network: inter-parliamentary committee meeting

TRAN 08-10-2015 - 10:01
Poster of inter-parliamentary meeting with national parliaments

The implementation and funding of Trans-European Transport Network (TEN-T) projects and cross-border links will be discussed during an inter-parliamentary committee meeting organised by the Committee on Transport and Tourism. The debates with experts are expected to focus on national experiences, action at EU level, and best practices. The meeting will be held in Brussels on 13.10.15.

Protecting the rights of people with disabilities: public hearing

PETI 09-10-2015 - 09:05
Public Hearing Committee of Petitions

The Committee on Petitions each year receives a considerable number of petitions referring to difficulties encountered by people with disabilities in the EU in various fields. These include access to employment, insurance, financing, education systems or public transport facilities. The role of the Committee on Petitions in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities will be discussed during the hearing with experts that will be held on 15.10.15.

Simplifying the Cohesion Policy: public hearing

REGI 08-10-2015 - 10:00
Poster for the Public Hearing on Simplification

The Committee on Regional Development will hold a public hearing on simplifying and cutting red tape in Cohesion Policy. Simplification has been a constant feature of discussions regarding Cohesion Policy and was also a key item during the negotiations on the legislative package for the programming period 2014-2020. The hearing will be held in Brussels on 15.10.15, with the participation of experts, academics and institutional representatives.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 86 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

05-10-2015 BUDG_PR(2015)569618 PE 569.618v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-10-2015

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 7/2015 of the European Union for the financial year 2015, Managing the refugee crisis: immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

05-10-2015 BUDG_PR(2015)569617 PE 569.617v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-10-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Polija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

21-09-2015 LIBE_PR(2015)567638 PE 567.638v01-00
LIBE

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Zviedrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

21-09-2015 LIBE_PR(2015)567636 PE 567.636v01-00
LIBE

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

28-08-2015 LIBE_PR(2015)560852 PE 560.852v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

08-10-2015 - 09:10
JURI Sanāksme
05-10-2015 - 19:06
AGRI Sanāksme
01-10-2015 - 09:56
DROI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām