Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 22. janvāra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 154

PROJEKTS NOSTĀJAI GROZĪJUMU VEIDĀ par ieteikumiem Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu

18-12-2017 INTA_PA(2017)615448 PE 615.448v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

ZIŅOJUMA PROJEKTS par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu

13-12-2017 AFCO_PR(2017)615323 PE 615.323v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-01-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai

27-11-2017 AFET_PA(2017)613630 PE 613.630v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-12-2017

ATZINUMA PROJEKTS par dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā

15-11-2017 EMPL_PA(2017)613389 PE 613.389v01-00
EMPL

Lynn BOYLAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-12-2017

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-12-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

15-01-2018 - 19:05
LIBE Sanāksme
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Sanāksme
11-01-2018 - 16:37
CONT Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs