Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2019. gada 14. oktobra Briselē.

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Uzklausīšana
08-10-2019 - 18:34
ENVI TRAN ITRE Sanāksme
08-10-2019 - 15:03
AFET DEVE Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs