Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2019. gada 21. novembra Briselē.

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

12-11-2019 - 15:53
EMPL Sanāksme
12-11-2019 - 14:40
ITRE Sanāksme
12-11-2019 - 14:39
PECH Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs