Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 291

ZIŅOJUMA PROJEKTS par minoritātēm paredzētu standartu minimumu Eiropas Savienībā

22-05-2018 LIBE_PR(2018)622176 PE 622.176v01-00
LIBE

József NAGY

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-06-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu

26-03-2018 CJ33_PR(2018)619292 PE 619.292v01-00
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA, Daniel DALTON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-04-2018

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616790 PE 616.790v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616784 PE 616.784v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616777 PE 616.777v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

Šīsdienas pārraides

Skatieties komiteju sanāksmju tiešraides!

Iepriekšējās plenārsesijas

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sanāksme
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sanāksme
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs