Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2019. gada 12. decembra Briselē.

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

09-12-2019 - 18:06
AFCO Sanāksme
09-12-2019 - 15:06
LIBE Sanāksme
05-12-2019 - 10:59
AFET Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs