Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 26. maija Briselē.

Combustion engines for non-road mobile machinery bis

Non-road mobile machinery engines - emission limits, type approval: committee debate

ENVI 20-05-2015 - 12:18

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will discuss the report on emission limits and type-approval for internal combustion engines of non-road mobile machinery on 26.05.15. The proposed regulation aims at reducing emissions and broadening coverage of machine categories. The rapporteur asks for simplified procedures, longer transition period for small manufacturers and replacement of certain heavy engines with a long lifetime with engines of the same, older emission stage. 

e-Commerce

Digital Single Market: third working group meeting

IMCO 20-05-2015 - 17:19

The Committee on Internal Market and Consumer Protection's Working Group on the Digital Single Market (DSM) will hold its third meeting on 26.05.15. Discussions will focus on the Commission's strategy on the DSM. Created in 2011, the Working Group has become a key platform for in-depth discussion where Members, Commission representatives, stakeholders and experts identify new opportunities, challenges or remaining barriers, and propose concrete measures to complete the DSM in the EU.

Věra Jourová

2015 Commission Work Programme and 2016 priorities: debate with Commissioners

LIBE 21-05-2015 - 09:11

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will meet Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, Vĕra Jourová, on 26.05.15 in Brussels. A debate will be held within the framework agreement between Parliament and the Commission in order to discuss the implementation of the 2015 Commission Work Programme and the Commission's priorities for 2016.

AFET meeting

Central African Republic, Red Cross International Committee: committee debates

AFET 21-05-2015 - 10:45

The Committee on Foreign Affairs will meet Central African Republic President, Catherine Samba-Panza, after the conclusion of the Bangui Forum and of an agreement for demilitarisation, demobilisation and reintegration of combatants, signed by the armed forces and the transitional government. This meeting will take place in Brussels on 26.05.15, when the Committee will also meet Peter Maurer, President of the International Committee of the Red Cross.

Marianne Thyssen

Marianne Thyssen Valdis Dombrowskis

Structured dialogue on employment and social affairs: committee debate

EMPL 18-05-2015 - 11:32

The Committee on Employment and Social Affairs will meet Commission Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Valdis Dombrowskis, and Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen, on 28.05.15. This debate will take place within the framework of the annual structured dialogue between Parliament and the Commission, in order to discuss current and upcoming issues that fall within the Committee's areas of responsibility.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 109

ATZINUMA PROJEKTS par 2016. gada budžetu — pilnvarojums trialogam

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-05-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2015. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr.1306/2013

17-04-2015 AGRI_PR(2015)554849 PE 554.849v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-05-2015

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

17-04-2015 AGRI_PA(2015)552126 PE 552.126v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-05-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water"

10-03-2015 ENVI_PR(2015)539669 PE 539.669v01-00
ENVI

Lynn BOYLAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-04-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES jauno pieeju cilvēktiesībām un demokrātijai — darbību, ko Eiropas Demokrātijas fonds (EDF) veicis kopš tā izveides, novērtējums

25-02-2015 AFET_PR(2015)544402 PE 544.402v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-04-2015

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

18-05-2015 - 19:08
ENVI Sanāksme
11-05-2015 - 15:12
DEVE Sanāksme
11-05-2015 - 15:08
ENVI ITRE AGRI PETI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām