Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 13. jūlija Briselē.

TTIP recommendations to the European Commission: plenary vote

INTA 07-07-2015 - 09:26
TTIP

The report with recommendations to the Commission regarding the negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership is set to be voted on by the European Parliament on 08.07.15. This vote was supposed to be held during Parliament's plenary session of June but the report was referred back to the Committee on International Trade for a consideration of the plenary amendments tabled. The aim is to find a broad majority representing Parliament's position on the TTIP negotiations.

Labour law - the Seafarers Directive: plenary vote

EMPL 07-07-2015 - 09:26
Seafarers

The European Parliament will vote on the legislative report tabled by the Committee on Employment and Social Affairs regarding the Commission's proposal on the seafarers directive. The legislation aims to put an end to the exclusion of seafaring workers from the five existing directives protecting the rights of workers in the EU, thereby improving their level of information and consultation. The vote will be held on 08.07.15.

Adoption without consent: study presentation in committee

PETI 07-07-2015 - 09:25
Child custody and forced adoption picture with baby pacifier and a gavel

The Committee on Petitions will discuss the issue of adoption without consent in England and Wales, following the presentation of a study commissioned on the basis of a number of petitions received on this issue. The study examines the law and practice in England and Wales in comparison with other EU jurisdictions. It details the procedures followed by the English courts in relation to the protection of children with a connection to another Member State and gives recommendations for cooperation.

Policy departments' monthly highlights: focus on tax rulings

Komitejas 07-07-2015 - 09:26
An image of the first page of the policy departments' monthly highlight

The July edition of the policy departments' Monthly Highlights newsletter features TAXE Committee chair Alain Lamassoure announcing the Committee's fact finding report that will be released in autumn. Other topics touched upon include the problem of land grabbing in the EU, the use of drones for civil purposes, the EU's role in the OECD and the impact of the EU budget on gender equality, as well as humanitarian actions worldwide. Forthcoming publications and events are announced.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 81

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par pilnvarojumu Austrijai, Beļģijai un Polijai ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) vai pievienoties tai

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-06-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par sieviešu karjeru zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs un karjeras ierobežojumiem

27-05-2015 FEMM_PR(2015)557279 PE 557.279v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

ATZINUMA PROJEKTS par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 02-06-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un pareizu ekonomikas pārvaldību: norādes Kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-05-2015

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

06-07-2015 - 19:06
LIBE Sanāksme
06-07-2015 - 19:03
AFCO Sanāksme
02-07-2015 - 15:09
LIBE Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām