Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 174

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2017. gada izaugsmes pētījums

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-12-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-12-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu ― 2017. gada izaugsmes pētījums

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-12-2016

ATZINUMA PROJEKTS par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-12-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-12-2016

Šīsdienas pārraides

Skatieties komiteju sanāksmju tiešraides!

Iepriekšējās plenārsesijas

24-01-2017 - 12:38
AFCO Sanāksme
24-01-2017 - 09:53
LIBE Sanāksme
24-01-2017 - 09:11
AFET Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām