Template : Vue d'ensemble

Nākamā komiteju nedēļa būs 2014. gada 1. decembra Briselē.
LIBE The European Public Prosecutor's Office: committee debate

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will meet representatives of the Italian Presidency and of the Commission to discuss the negotiations regarding the European Public Prosecutor's Office. The meeting will take place on 20.11.14.

Papildu informācija
DROI Human Rights in Morocco: committee debate

The human rights situation in Morocco will be discussed during a meeting of the Subcommittee on Human Rights in association with the Delegation for the relations with the Maghreb countries. Driss El Yazami, President of the National Human Rights Council of Morocco, will participate in this discussion together with representatives of non-governmental organisations working in the field. The meeting will take place on 20.11.14.

Papildu informācija
BUDG Budget negotiations 2014/2015: committee debate

The Committee on Budgets will discuss the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 during its meeting of 20.11.14. The state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments) will also be looked at during the same meeting.

Papildu informācija
SEDE The situation in the Baltic Sea, the Maritime Security Strategy: committee debates

The Subcommittee on Security and Defence will discuss the security situation in the Baltic Sea basin with experts during its meeting of 20.11.14. The forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan will also be looked at with representatives of the Italian Presidency, the European External Action Service and the European Commission.

Papildu informācija
EMPL Temporary agency work: committee debate

The Employment and Social Affairs Committee will discuss a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee will also look at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

Papildu informācija
Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs
Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
 

Rezultāts(-i) : 67 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku

Datums : 06-10-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537480 PE 537.480v02-00
ENVI

James NICHOLSON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem

Datums : 16-10-2014

Atsauce :

TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-11-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council opening and providing for the administration of certain Union tariff quotas for high-quality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and meslin, and brans, sharps and other residues (codified text)

Datums : 13-11-2014

Atsauce :

JURI_PR(2014)541641 PE 541.641v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council suspending certain concessions relating to the import into the Union of agricultural products originating in Turkey (codified text)

Datums : 13-11-2014

Atsauce :

JURI_PR(2014)541640 PE 541.640v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the import into the Union of agricultural products originating in Turkey (codified text)

Datums : 13-11-2014

Atsauce :

JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas