Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 31. augusta Briselē.

European Parliamentary committees: their role and composition

Komitejas 30-07-2015 - 09:24
Committee meeting

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, proposing amendments in plenary and appointing a negotiation team to conduct talks with Council. They also adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

Supporting Analyses: the online pages about parliamentary expertise for committees

Komitejas 29-07-2015 - 09:53
Supporting analyses online

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments, the Economic Governance Support Unit and the Directorate for Impact Assessment and European Added Value are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 85 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-07-2015

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-07-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-07-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-07-2015

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

16-07-2015 - 15:45
LIBE Sanāksme
16-07-2015 - 10:07
ENVI Sanāksme
16-07-2015 - 09:16
AGRI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām