Template : Vue d'ensemble

Nākamā komiteju nedēļa būs 2014. gada 3. novembris Briselē.
Komitejas Commissioners-designate: committee hearings

The new Slovenian commissioner-designate for transport Violeta Bulc will be heard by the Committee on Transport and Tourism in the evening of 20.10.14, in Strasbourg. On the same day, the Committee on Industry, Research and Energy, and the Committee on Environment, Public Health and Food Safety will jointly hear commissioner-designate Maroš Šefčovič, who has recently been proposed as Vice-President for the Energy Union. More detailed information can be found in the dedicated website.

Papildu informācija
LIBE European Data Protection Supervisor, Assistant Supervisor: hearing of candidates

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hear the candidates for the posts of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor on 20.10.14. The Committee will then vote on the candidates' appointments on 21.10.14. The EDPS has the responsibility of ensuring that all EU institutions and bodies respect people’s right to privacy when processing personal data.

INTA Customs duties on goods originating in Ukraine: committee vote

Following the postponement of the application of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) until 31.12.15, the Commission submitted an urgent proposal aimed at prolonging the existing autonomous trade preferences. During its meeting of 20.10.14, the Committee on International Trade will vote on its report regarding this prolongation. The current preferences apply until 1 November 2014.

Papildu informācija
Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs
Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
 

Rezultāts(-i) : 25 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 GR/Sprider Stores, submitted by Greece)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, submitted by Ireland)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Datums : 20-10-2014

Atsauce :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā

Datums : 24-09-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistītus nolīgumus

Datums : 30-09-2014

Atsauce :

INTA_PR(2014)537529 PE 537.529v02-00
INTA

Alexander Graf LAMBSDORFF

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-10-2014

References :

Šīsdienas pārraides
 
Iepriekšējās plenārsesijas