Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 2. februāra Briselē.

8th legislature AFET Committee Meeting

Syria: committee debate with UN Special Envoy

AFET 30-01-2015 - 09:19

The Committee on Foreign Affairs will meet UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura to discuss the latest developments in the country. Appointed as Special Envoy in July 2014, de Mistura has previously served as Special Representative in Iraq (2007-2009) and in Afghanistan (2010-2011). The meeting will take place on 02.02.15.

European Parliamentary Week 3-4 february 2015

European Parliamentary Week: European Semester, stability, coordination, governance

BUDG ECON EMPL 29-01-2015 - 14:28

An inter-parliamentary meeting on the European Semester Cycles 2014 and 2015 and focussing on the priorities for the next Semester Cycle will be held within the framework of the European Parliamentary Week on 03-04.02.15.  The event includes meetings organised by the Committees on Economics and Monetary Affairs, on Employment and Social Affairs, and on Budgets. A conference dealing with the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union will also be held.

Committee Meeting

EU-UN cooperation: committee debate with UN Deputy Secretary-General

AFET DEVE 30-01-2015 - 09:56

The Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development will hold a joint debate with UN Deputy Secretary-General Jan Eliasson to discuss EU-UN cooperation and other current priorities. Eliasson's tasks include supporting the UN Secretary-General in profiling the organisations' role in the economic and social spheres, including its efforts in development policy and development assistance. The meeting will take place on 02.02.15.

Transatlantic Trade and Investment Partnership - key Policy Department studies

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): key studies

Komitejas 30-01-2015 - 10:10

The magnitude of the transatlantic economic exchange and the chance to boost growth and create jobs provided the initial impetus for launching talks on the TTIP. Parliament has supported negotiations while expressing caution about several sensitive issues. Papers produced by the policy departments have addressed these and other issues, including the potential implications on EU Member States, the US Congress's view of the Partnership, and its impact on areas such as employment and agriculture.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 102

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada izaugsmes pētījums

05-01-2015 BUDG_PA(2015)546556 PE 546.556v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-01-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības aģentūru 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541435 PE 541.435v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-01-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541395 PE 541.395v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-01-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541393 PE 541.393v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-01-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541392 PE 541.392v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-01-2015

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

29-01-2015 - 15:16
EMPL Sanāksme
29-01-2015 - 15:13
ENVI Sanāksme
29-01-2015 - 09:12
ENVI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām