Jaunākās ziņas

12-06-2019 - 16:01
latest news red square sticker isolated on white

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

08-04-2019 - 15:07
IMCO CONT Sanāksme
02-04-2019 - 09:03
IMCO Sanāksme
04-03-2019 - 16:09
IMCO Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un pārbaudi attiecībā uz ES noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, muitas politiku, standartizāciju un patērētāju ekonomiskajām interesēm.  Komitejas locekļi strādā, lai samazinātu šķēršļus tirdzniecībai un vienkāršotu tiesību aktus, tādējādi veicinot konkurētspēju vienotajā tirgū, vienlaikus rūpējoties par partērētāju interesēm dažādās nozarēs.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetences



Kontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites