Jaunākās ziņas

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Nepalaidiet garām

Vote on General budget and on the promotion of Tourism in Europe

31-08-2015 - 16:48
Votes in IMCO Committee

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Iepriekšējās plenārsesijas

16-07-2015 - 09:13
IMCO Sanāksme
15-07-2015 - 15:06
IMCO Sanāksme

Ievadvārdi

Vicky Ford

IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un pārbaudi attiecībā uz ES noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti, profesionāļu brīvu pārvietošanos, muitas politiku, standartizāciju un patērētāju ekonomiskajām interesēm.  Komitejas locekļi strādā, lai samazinātu šķēršļus tirdzniecībai un vienkāršotu tiesību aktus, tādējādi veicinot konkurētspēju vienotajā tirgū, vienlaikus rūpējoties par partērētāju interesēm dažādās nozarēs.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites