Paziņojumi deputātiem


Paziņojumus locekļiem komitejas izmanto, lai saviem locekļiem nodotu informāciju, kas neattiecas uz kādu no pārējiem dokumentu veidiem. Piemēram, tāda var būt informācija par kādu delegācijas vizīti, tikšanos ar ekspertu, jautājumiem komisāram vai saņemto lūgumrakstu publicēšanu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos paziņojumus komiteju locekļiem.

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvā pārbaude — nepersondatu brīvas aprites (Regula (ES) 2018/1807) īstenošana

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvās pārbaudes sanāksme par Radioiekārtu direktīvas (2014/53/ES) īstenošanu

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO