Analītiskie materiāli

Šajā datubāzē ir apkopoti dažādu Eiropas Parlamenta pētniecības dienestu sagatavotie dokumenti, jo īpaši politikas departamentu, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas un Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta pētījumi, padziļinātās analīzes dokumenti un informatīvās piezīmes. Šie dokumenti ir paredzēti dažādu Parlamenta struktūru darbības atbalstam.

Rādīt sīkāku informāciju

Kā veikt meklēšanu

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Pētījums

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Pētījums

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Pētījums

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Pārskats

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Pētījums

Contribution to Growth: Free Movements of Goods - Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
15-03-2019 Padziļināta analīze

Contribution to Growth: Customs union Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-03-2019 Padziļināta analīze

Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering Economic benefits for citizens and businesses
15-02-2019 Pētījums

State of the art and future of artificial in-telligence
15-01-2019 Briefing

Contribution to growth. The European Digital Single Market. Delivering economic benefits for citizens and businesses
15-01-2019 Pētījums

Visi analītiskie materiāli

Kontaktinformācija

  • Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments