Darba kārtību projekti


Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas diskutē, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.

Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.
Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 30 November 2015 - Tuesday 1 December 2015

24-11-2015 INTA_OJ(2015)11-30_1 PE 572.865v01-00
INTA

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2015. gada 19. novembrī - Ceturtdien, 2015. gada 19. novembrī

28-10-2015 INTA_OJ(2015)11-19_1 PE 571.445v01-00
INTA