Darba kārtību projekti

Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas apspriežas, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Lūdzam ņemt vērā, ka komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.

Mode d'affichage des résultats
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Esiet sveicināti!
 
Jūs esat ienākuši Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA) tīmekļa vietnē.
Šeit varēsiet iepazīties ar komitejas darba kārtībām un darba dokumentiem, kā arī ar INTA informatīvajiem biļeteniem, informāciju par ziņojumiem, uzklausīšanām un daudz ko citu.
 
Līdz ar Lisabonas līguma īstenošanu EP ir ieguvis lielu ietekmi Savienības tirdzniecības politikas noteikšanā, risinot jautājumus, kas saistīti ar starptautisko preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma komerciālajiem aspektiem un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem. Tagad tirdzniecības tiesību aktus un starptautiskus tirdzniecības nolīgumus var īstenot tikai tad, ja ir saņemta Eiropas iedzīvotāju pārstāvja — Parlamenta — piekrišana.  
 
Ceru, ka šī tīmekļa vietne kļūs par lietderīgu izpētes līdzekli un ļaus Eiropas iedzīvotājiem labāk izprast INTA darbu un darba kārtību, kā arī Savienības tirdzniecības politiku kopumā. 
 
Paldies, ka ieskatījāties šeit! Ja Jums ir radušies vēl kādi jautājumi par komitejas darbu, lūdzam sazināties ar komitejas sekretariātu.