Darba kārtību projekti

Darba kārtību projekti ir publicētās darba kārtības komiteju sanāksmēm, kuras notiek vismaz reizi mēnesī. Šajās sanāksmēs komitejas apspriežas, apmainās viedokļiem un balso par normatīvo dokumentu projektiem un grozījumiem, kā arī bieži vien apspriežas ar ekspertiem. Lūdzam ņemt vērā, ka komitejas sanāksmes darba kārtības pēdējā brīža izmaiņas dažkārt var nebūt iekļautas darba kārtības projektā.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba kārtību projektus.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2014. gada 3. decembrī - Ceturtdien, 2014. gada 4. decembrī

Datums : 26-11-2014

Atsauce :

INTA_OJ(2014)12-03_1 PE 544.180v01-00
INTA

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2014. gada 29. septembrī - Pirmdien, 2014. gada 29. septembrī

Datums : 25-09-2014

Atsauce :

INTA_OJ(2014)09-29_1 PE 539.508v01-00
INTA
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Sveicināti Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA) tīmekļa vietnē!
 
Šeit ir atrodama komitejas darba kārtība un darba dokumenti, kā arī papildinformācija, piemēram, INTA apkārtraksti un detalizēta informācija par izstrādes stadijā esošiem ziņojumiem un notiekošām uzklausīšanām.
 
Kopš Lisabonas līguma īstenošanas Eiropas Parlamentam ir bijusi izšķirīga loma Eiropas Savienības tirdzniecības politikas noteikšanā, un tas ir Savienības demokrātiskās nostājas paudējs. Tas ir īpaši svarīgi tāpēc, ka tiesību aktus tirdzniecības jomā un starptautiskos nolīgumus par tirdzniecību var īstenot tikai ar Eiropas Parlamenta piekrišanu.
 
Ceru, ka šī tīmekļa vietne kļūs par lietderīgu informācijas avotu un izpētes līdzekli un ļaus Eiropas iedzīvotājiem labāk izprast INTA darbu un darba kārtību, kā arī Savienības tirdzniecības politiku kopumā.
 
Paldies, ka ieskatījāties šeit! Ja Jums ir radušies vēl kādi jautājumi par komitejas darbu, lūdzam sazināties ar komitejas sekretariātu.