Jaunākās ziņas

12-06-2018 - 16:52
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

19-06-2018 10:00 / 12:30 ITRE
19-06-2018 14:30 / 18:30 ITRE

Iepriekšējās plenārsesijas

04-06-2018 - 17:38
JURI AFCO ITRE LIBE Sanāksme
17-05-2018 - 15:06
ITRE Sanāksme
16-05-2018 - 14:35
ITRE Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

ITRE komiteja izvērsīs darbu četrās prioritārajās jomās, par galveno mērķi izvirzot reindustrializāciju.

Pirmkārt, mums ir jāpanāk, lai ES tiesiskā un ekonomiskā sistēma Eiropas rūpniecības nozari padarītu konkurētspējīgāku. Tādēļ būs jāpielāgo un jāsagatavo ieviešanai ES pētniecības un izstrādes, kā arī izglītības programmas, lai efektīvi reaģētu uz faktiskajām vajadzībām rūpniecības nozarē.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites