Grozījumi


Kad ziņojuma, atzinuma vai priekšlikuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļi var iesniegt grozījumus (tostarp budžeta grozījumus). Komiteja nosaka termiņu, līdz kuram grozījumiem jābūt saņemtiem. Ierosinātos grozījumus pēc tam komitejas sanāksmē apspriež un balso par tiem. Tad visus pieņemtos grozījumus iekļauj teksta projektā, kas kļūst par galīgo versiju. Šajā lappusē ir visi komitejas locekļu ierosinātie grozījumi pirms balsošanas par tiem.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos grozījumus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  AMENDMENTS 8 - 85 - Draft opinion - Discontinuing seasonal changes of time

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/14580

  AMENDMENTS 19 - 48 - Draft report - Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/14437

GROZĪJUMI 40 - 170 - Ziņojuma projekts - Programma "Tiesiskums"

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ03/8/13979

  AMENDMENTS 27 - 265 - Draft report - Supplementary protection certificate for medicinal products

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13264

  AMENDMENTS 33 - 122 - Draft opinion - Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13638

  AMENDMENTS 17 - 87 - Draft opinion - Investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13249

  AMENDMENTS 2 - 32 - Draft opinion - Insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13226

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion - on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/14158

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/09247

  AMENDMENTS 40 - 339 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/12817