Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Sophie Montel imunitāti

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Manolis Kefalogiannis imunitāti

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ZIŅOJUMS par pieprasījumu apspriesties par Alfonso Luigi Marra privilēģijām un imunitāti

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA