Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

Rezultāts(-i) : 7 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  AMENDMENTS 73 - 272 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 273 - 472 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 473 - 672 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 673 - 872 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 873 - 996 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-03-2017