Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  MINUTES - Monday 18 February 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/15279

  MINUTES - Monday 4 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/15471

  MINUTES - Monday 18 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/15531

PROTOKOLS - Pirmdien, 2019. gada 1. aprīlī

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/15532

  MINUTES - Tuesday 2 April 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ03/8/15820

  MINUTES - Monday 19 November 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/12705

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

GROZĪJUMI

PROTOKOLS - Trešdien, 2018. gada 20. jūnijā

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/12343

PROTOKOLS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/12703