Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13312

DARBA DOKUMENTS par 3D printēšanu — izaicinājumu intelektuālā īpašuma un civiltiesiskās atbildības jomā

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/09065

DARBA DOKUMENTS par vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošanu Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/08809

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ24/8/06371

OTRAIS DARBA DOKUMENTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/00431

DARBA DOKUMENTS par kopīgu obligāto civilprocesa standartu noteikšanu Eiropas Savienībā — juridiskais pamats

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/03329

DARBA DOKUMENTS par neaizsargātu pieaugušo aizsardzību

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/03330

DARBA DOKUMENTS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/02368

DARBA DOKUMENTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/00431

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/02042