Jaunākās ziņas

Next LIBE committee meetings

21-11-2017 - 16:04
Next meetings in the LIBE

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

27-11-2017 15:00 / 18:30 LIBE
28-11-2017 09:00 / 12:30 LIBE
28-11-2017 14:30 / 18:30 LIBE

Iepriekšējās plenārsesijas

21-11-2017 - 14:35
LIBE Sanāksme
21-11-2017 - 09:07
LIBE Sanāksme
21-11-2017 - 08:22
LIBE ECON Sanāksme

Ievadvārdi

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājam man ir gods sveikt jūs šajā mājaslapā.

LIBE komiteja ir atbildīga par lielāko likumdošanas daļu un tieslietu un iekšlietu politikas virzienu demokrātisku uzraudzību. Vienlaikus ar šo darbu tā nodrošina, ka Eiropas Savienībā pilnībā tiek ievērota Pamattiesību harta un Eiropas Cilvēktiesību konvencija un ka tiek nostiprināta ES pilsonība.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

Saites