Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

16-07-2019 LIBE_PA(2019)639622 PE639.622v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-08-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE