Parastā meklēšana

Meklēšana

Rezultāts(-i) : 5

GROZĪJUMI Nr. 36 - 178 - Ziņojuma projekts Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

GROZĪJUMI Nr. 360 - 753 - Ziņojuma projekts Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

GROZĪJUMI Nr. 179 - 359 - Atzinuma projekts Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-02-2019