Paziņojumi deputātiem


Paziņojumus locekļiem komitejas izmanto, lai saviem locekļiem nodotu informāciju, kas neattiecas uz kādu no pārējiem dokumentu veidiem. Piemēram, tāda var būt informācija par kādu delegācijas vizīti, tikšanos ar ekspertu, jautājumiem komisāram vai saņemto lūgumrakstu publicēšanu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos paziņojumus komiteju locekļiem.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0191/2019 by M.K. (German) concerning pilot licences

16-09-2019 PETI_CM(2019)641200 PE641.200v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0215/2019 by Eugen Hoppe-Schultze (German) on a deposit system for cigarettes and tobacco products to discourage littering

16-09-2019 PETI_CM(2019)641202 PE641.202v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0107/2019 by S. Z. (Italian) on an alleged breach of the Habitats Directive in Italy

13-09-2019 PETI_CM(2019)640676 PE640.676v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0111/2019 by Sotirios Giannakakis (Greek) on the exclusion of franchisees and franchising as a model of doing business from the Greek operational programme competitiveness, entrepreneurship and innovation 2014-2020

13-09-2019 PETI_CM(2019)640677 PE640.677v01-00
PETI

 

  COMMUNICATION AUX MEMBRES Pétition nº 0153/2019, présentée par M.S., de nationalité française, sur la protection de la qualité de l’air dans la zone urbaine de Rennes (France)

13-09-2019 PETI_CM(2019)640678 PE640.678v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0155/2019 by Norbert Roth (German) on the recognition of pension entitlements

13-09-2019 PETI_CM(2019)640679 PE640.679v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0164/2019 by D. K. (German) on head-on collision warning systems for trucks and cars

13-09-2019 PETI_CM(2019)640680 PE640.680v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0167/2019 by L. B. (German), on behalf of Handicap Lexikon, signed by one other person, on the ban on plastic drinking straws

13-09-2019 PETI_CM(2019)640681 PE640.681v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0171/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. K., par ielu apgaismojuma izraisīto kukaiņu mirstību

13-09-2019 PETI_CM(2019)640682 PE640.682v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1136/2018 by Giampiero Tola (Italian) on the lack of competition in water management in Sardinia

12-09-2019 PETI_CM(2019)640664 PE640.664v01-00
PETI