Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Nepalaidiet garām
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    kopējās zivsaimniecības politikas darbību un attīstību, kā arī tās vadību;
 
2.    zivju krājumu saglabāšanu, tādu zvejniecību un flotu pārvaldību, kas izmanto zivju krājumus, un jūras un zivsaimniecības lietišķiem pētījumiem;
 
3.    zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus kopējo organizāciju un šo produktu pārstrādi un tirdzniecību;
 
4.    struktūrpolitiku zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ieskaitot zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentus un fondus šo nozaru atbalstam;
 
5.    integrēto jūrniecības politiku attiecībā uz zvejas darbībām;
 
6.    ilgtspējīgas zvejniecības partnerattiecību nolīgumiem, reģionālām zivsaimniecības organizācijām un starptautisko saistību īstenošanu zivsaimniecības jomā.
 
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Ievadvārdi
 
 

Esiet sveicināti!
 
Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet dažādus ar mūsu komitejas darbību saistītus dokumentus un informāciju, tostarp sanāksmju darba kārtības un citus sanāksmju dokumentus, ikmēneša informatīvo izdevumu „Trawler”, kā arī informāciju par Zivsaimniecības komitejas rīkotajām atklātajām uzklausīšanām un dažādus ar tām saistītus informatīvus materiālus. Vietnes sākumlapā ir ievietota arī svarīgākā informācija par mūsu darbību, un šī informācija tiek regulāri atjaunināta.
 
Būtiskākais jautājums, ar ko astotā sasaukuma laikā nodarbosies mūsu komiteja, neapšaubāmi būs kopējās zivsaimniecības politikas reformas — kurā pēdējo mēnešu laikā aktīvi iesaistījās Eiropas Parlaments — uzraudzība. Zivsaimniecības politikā ir jāapvieno dažādas intereses, lai ilgtermiņā nodrošinātu jūras vides, zivju krājumu, zvejnieku, ar zivsaimniecību saistītu nozaru un piekrastes kopienu dzīvotspēju. Šī jaunā vērienīgā politika rada daudzas grūtības un uzdevumus, kurus Eiropas iestādes ir apņēmušās atrisināt.
 
ES iedzīvotāju pienācīga informēšana par to, kā tiek sagatavoti politiski lēmumi, minēto lēmumu pieņemšanai var nākt tikai par labu. Esmu pārliecināts, ka šī tīmekļa vietne noderēs, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par komitejas ikdienas darbu.
 
Alain Cadec
Priekšsēdētājs