Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next meeting will take place on:
 
  • Wednesday 5 November from 15:00 - 18:30 and Thursday 6 November from 9:00 - 12:30 and 15:00 - 18:30
  • in room Paul Henri Spaak  - PHS 5B001
 
Members are kindly reminded to bring their voting card for this meeting.
 
This meeting will mainly consist of exchange of views on various topics and the public hearing on The Oyster Industry in Europe: Challenges for Producers which will be the main item on the agenda of Thursday afternoon.

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
 
Hearing on the Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

On 6 November 2014, the PECH Committee will hold a hearing with representatives of the oyster industry and scientific experts in the field. The hearing will focus on revisiting the current state of the oyster sector in Europe and the challenges that the producers face, specifically issues concerning oyster health and the actions which need to be taken to ensure a better future for the oyster industry.

 
Papildu informācija
 
Landing obligation

Landing obligation - and ban on discards of catches that it entails - is one of the key elements resulting from the reform of the Common Fisheries Policy (CFP). The Commission proposal paves way for a speedy implementation of the ban on discards. The PECH Committee presented the draft report on landing obligation at its committee meeting on 16 October. Members have until the 21 October to table amendments to the draft report which will then be voted at the committee meeting of 3 December.

   
Hearing of Commissioner-designate Vella

On Monday 29 September, the PECH and the ENVI committee jointly heard Karmenu Vella, the Commissioner-designate for Environment, Maritime Affairs and Fisheries.
 
The hearing began with a short speech of the Commissioner-designate outlining the main priorities in his prospective portfolio and the initiatives he considered putting forward during his mandate. Following his introductory remarks, Mr Vella replied to questions from Members of both PECH and ENVI Committees. The Transport committee Members also posed some questions. Following the hearing the committee coordinators met to evaluate the Commissioner-designate and sent their evaluation to the Conference of Committee Chairs. More details on the outcome of this hearing will be available later.
 

   
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    kopējās zivsaimniecības politikas darbību un attīstību, kā arī tās vadību;
 
2.    zivju krājumu saglabāšanu, tādu zvejniecību un flotu pārvaldību, kas izmanto zivju krājumus, un jūras un zivsaimniecības lietišķiem pētījumiem;
 
3.    zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus kopējo organizāciju un šo produktu pārstrādi un tirdzniecību;
 
4.    struktūrpolitiku zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ieskaitot zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentus un fondus šo nozaru atbalstam;
 
5.    integrēto jūrniecības politiku attiecībā uz zvejas darbībām;
 
6.    ilgtspējīgas zvejniecības partnerattiecību nolīgumiem, reģionālām zivsaimniecības organizācijām un starptautisko saistību īstenošanu zivsaimniecības jomā.
 
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Ievadvārdi
 
 

Esiet sveicināti!
 
Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet dažādus ar mūsu komitejas darbību saistītus dokumentus un informāciju, tostarp sanāksmju darba kārtības un citus sanāksmju dokumentus, ikmēneša informatīvo izdevumu „Trawler”, kā arī informāciju par Zivsaimniecības komitejas rīkotajām atklātajām uzklausīšanām un dažādus ar tām saistītus informatīvus materiālus. Vietnes sākumlapā ir ievietota arī svarīgākā informācija par mūsu darbību, un šī informācija tiek regulāri atjaunināta.
 
Būtiskākais jautājums, ar ko astotā sasaukuma laikā nodarbosies mūsu komiteja, neapšaubāmi būs kopējās zivsaimniecības politikas reformas — kurā pēdējo mēnešu laikā aktīvi iesaistījās Eiropas Parlaments — uzraudzība. Zivsaimniecības politikā ir jāapvieno dažādas intereses, lai ilgtermiņā nodrošinātu jūras vides, zivju krājumu, zvejnieku, ar zivsaimniecību saistītu nozaru un piekrastes kopienu dzīvotspēju. Šī jaunā vērienīgā politika rada daudzas grūtības un uzdevumus, kurus Eiropas iestādes ir apņēmušās atrisināt.
 
ES iedzīvotāju pienācīga informēšana par to, kā tiek sagatavoti politiski lēmumi, minēto lēmumu pieņemšanai var nākt tikai par labu. Esmu pārliecināts, ka šī tīmekļa vietne noderēs, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par komitejas ikdienas darbu.
 
Alain Cadec
Priekšsēdētājs