Sākums

 
Nepalaidiet garām
Visi paziņojumi  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    kopējās zivsaimniecības politikas darbību un attīstību, kā arī tās vadību;
2.    zivju krājumu saglabāšanu;
3.    zvejniecības produktu tirgus kopējo organizāciju;
4.    struktūrpolitiku zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ieskaitot zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentus;
5.    starptautiskajiem zvejniecības nolīgumiem.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Laipni lūdzam Zivsaimniecības komitejas tīmekļa vietnē!
 
 

Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet dažādu ar mūsu komitejas darbu saistītu informāciju un dokumentus, piemēram, sanāksmju darba kārtības, sanāksmju dokumentus, ikmēneša biļetenu un informāciju no tām ieinteresētajām personām un ekspertiem, kas piedalās komitejas rīkotajās publiskajās uzklausīšanās. Vietnes galvenajā lapā ir ievietota aktuāla informācija par komitejas darbību, un šo informāciju regulāri atjaunina.
 
Pats svarīgākais jautājums, ar ko nodarbojas mūsu komiteja šā sasaukuma laikā, neapšaubāmi ir kopējās zivsaimniecības politikas pašreizējā reforma. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, Eiropas Parlaments ir ieguvis koplēmuma pilnvaras attiecībā uz līdzdalību ar šo politiku saistītu jautājumu risināšanā. Zivsaimniecības politikai ir jāapvieno dažādas intereses, lai ilgtermiņā izveidotu ilgtspējīgu jūras vidi un zivju krājumus un atbalstītu zvejniekus, saistītās nozares un piekrastes kopienas. Pašreizējā politikā ir vairāki trūkumi, kas jārisina visām trim reformā iesaistītajām iestādēm.
 
Šo procesu pozitīvi var ietekmēt tikai tad, ja ES iedzīvotājus pienācīgi informē par viņu interesēs pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem, tāpēc es esmu pārliecināta, ka šī tīmekļa vietne būs ļoti noderīga, sniedzot ieskatu par komitejas ikdienas darbu.
 
Gabriel Mato Adrover,
Priekšsēdētājs