Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019 - Thursday, 3 October 2019

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00
PECH

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 24. septembris

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00
PECH

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

27-09-2019 ENVI_OJ(2019)10-03_1 PE641.316v01-00
PECH ENVI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 2. oktobris - Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

26-09-2019 PECH_OJ(2019)10-02_1 PE641.290v01-00
PECH

 

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00
PECH

Carmen AVRAM

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-10-2019

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 24. septembris

12-09-2019 PECH_OJ(2019)09-24_1 PE641.152v01-00
PECH

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

10-09-2019 PECH_PV(2019)09-04-1 PE641.090v01-00
PECH

 

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00
PECH

Chris DAVIES