Parastā meklēšana

Meklēšana

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 11. novembris - Otrdiena, 2019. gada 12. novembris

31-10-2019 PECH_OJ(2019)11-11_1 PE643.059v01-00
PECH

 

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00
PECH

João FERREIRA

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00
PECH

João FERREIRA

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00
PECH

Pietro BARTOLO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-11-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-11-2019

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 2. oktobris - Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00
PECH

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 24. septembris

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00
PECH

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

27-09-2019 ENVI_OJ(2019)10-03_1 PE641.316v01-00
PECH ENVI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 2. oktobris - Ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

26-09-2019 PECH_OJ(2019)10-02_1 PE641.290v01-00
PECH