Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

2019/0090(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

atbildīgā komiteja

Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

2019/0078(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

atbildīgā komiteja

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

2019/0076(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

atbildīgā komiteja

Zivsaimniecības kontrole

2018/0193(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PECH

atbildīgā komiteja

Aizliegums zvejot ar dreifējošiem tīkliem

2014/0138(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PECH

atbildīgā komiteja

Eiropas Savienības un Čīles Republikas nolīgums attiecībā uz zobenzivs krājumu saglabāšanu Klusā okeāna dienvidaustrumu daļā

2010/0084(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

atbildīgā komiteja

Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

2018/0356(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

atzinuma sniegšanai

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

2019/2028(BUD) Budžeta procedūra
PECH

Chris DAVIES [Renew]

atzinuma sniegšanai

Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

2019/0099(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

atzinuma sniegšanai

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
PECH

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt