Jaunākās ziņas

Next meeting of the Committee on Petitions

06-02-2020 - 10:49
Image of a meeting room with people

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

20-02-2020 09:30 / 12:30 PETI

Iepriekšējās plenārsesijas

21-01-2020 - 14:40
PETI Sanāksme
21-01-2020 - 10:36
PETI Sanāksme
20-01-2020 - 15:05
PETI Sanāksme

Skatīt arī

Ievadvārdi

Laipni lūgti Lūgumrakstu komitejas tīmekļa vietnē.

Līgumi un Pamattiesību harta garantē visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiesības iesniegt lūgumrakstu Parlamentam individuāli vai kolektīvi par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomām un kas tieši skar viņus.

Lūgumrakstu komiteja ir atbildīga par šo lūgumrakstu izskatīšanu un uzraudzību, un tādējādi tā nepārprotami kalpo par saikni starp iedzīvotājiem un Eiropas iestādēm.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija