Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 1211/2018, ko Eiropas Patentu iestādes Itālijas ierēdņu asociācijas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie, juridiskie pārstāvji R. C. un M. R. un kam pievienoti 26 paraksti, par Itālijā veikto pensiju iemaksu pārskaitīšanu Eirokontrolei un Eiropas Patentu iestādei

19-08-2019 PETI_CM(2019)639897 PE639.897v02-00
PETI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 1068/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Oliver Lücke, par to, kā Šveice pilda savas saistības, kas noteiktas nolīgumā par personu brīvu pārvietošanos

31-07-2019 PETI_CM(2019)639890 PE639.890v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 1087/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. K., par pesticīda hlorpirifosa pārdošanas aizliegšanu Eiropas Savienībā

31-07-2019 PETI_CM(2019)639892 PE639.892v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1095/2018 by Mario Ginés Pérez Cervera (Spanish), on behalf of Los Alcázares PSOE, on the misuse of Integrated Territorial Investment (ITI) funding for the Mar Menor in Murcia

31-07-2019 PETI_CM(2019)639893 PE639.893v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 1099/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Józef Drzazgowski un kam pievienots 531 paraksts, par vides katastrofu, ko izraisījusi virszemes ogļu ieguve Lielpolijas austrumos

31-07-2019 PETI_CM(2019)639894 PE639.894v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 1123/2018, ko “Coordinadora Antiencoro do Umia” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais P. F. N., par A Baxe dambja uz Umijas upes (Galisija) nojaukšanu

31-07-2019 PETI_CM(2019)639895 PE639.895v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0592/2018, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais M. K., par neizmaksātajiem bērna uzturlīdzekļiem

26-07-2019 PETI_CM(2019)639886 PE639.886v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0837/2018 by Markus Baumgarth (German) on air pollution by aircraft

26-07-2019 PETI_CM(2019)639887 PE639.887v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0884/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā M. I. N. V., par trokšņa piesārņojumu Santakrusā de Tenerifē (Spānijā)

26-07-2019 PETI_CM(2019)639888 PE639.888v01-00
PETI