Protokoli

Protokolos ir komiteju sanāksmēs notikušo diskusiju un pieņemto lēmumu detalizēts kopsavilkums. Parasti tos apstiprina komitejas nākamās sanāksmes sākumā. Šajā lappusē varat atrast jaunākos protokolus.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos protokolus.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Trešdien, 2014. gada 19. martā

Datums : 19-03-2014

Atsauce :

REGI_PV(2014)03-19-1 PE 530.090v01-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15251

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Pirmdien, 2014. gada 24. februārī

Datums : 24-02-2014

Atsauce :

REGI_PV(2014)02-24-1 PE 529.854v01-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15242

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Otrdien, 2014. gada 11. februārī

Datums : 11-02-2014

Atsauce :

REGI_PV(2014)02-11-1 PE 529.705v01-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15113

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Trešdien, 2014. gada 22. janvārī

Datums : 22-01-2014

Atsauce :

REGI_PV(2014)01-22-1 PE 528.037v02-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14879

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Trešdien, 2013. gada 18. decembrī

Datums : 18-12-2013

Atsauce :

REGI_PV(2013)12-18-1 PE 526.086v02-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14695

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Pirmdien, 2013. gada 18. novembrī

Datums : 16-12-2013

Atsauce :

REGI_PV(2013)11-18-1 PE 524.595v01-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14530

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Trešdien, 2013. gada 27. novembrī

Datums : 27-11-2013

Atsauce :

REGI_PV(2013)11-27-1 PE 524.553v01-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14160

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Ceturtdien, 2013. gada 7. novembrī

Datums : 07-11-2013

Atsauce :

REGI_PV(2013)11-07-1 PE 523.009v02-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14425

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Pirmdien, 2013. gada 23. septembrī

Datums : 16-10-2013

Atsauce :

REGI_PV(2013)09-23-1 PE 519.812v02-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/13153

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROTOKOLS - Pirmdien, 2013. gada 14. oktobrī

Datums : 14-10-2013

Atsauce :

REGI_PV(2013)10-14-1 PE 521.594v01-00
REGI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14117

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. pantā teikts, ka Savienība „veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti dalībvalstu starpā”. Tāpēc struktūrfondu resursi tiek izmantoti, lai atbalstītu labi izstrādātu reģionālās attīstības politiku, kas mijiedarbojas ar citām politikām, galvenokārt tādās jomās kā pētniecība, enerģētika un transports, un lai palīdzētu sasniegt šīs politikas mērķus.
 
Reģionālās attīstības komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir atbildīga par to, lai Savienība un dalībvalstis sekmīgi īstenotu ekonomikas politiku, tādējādi izpildot noteikto mērķi. Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar Savienības prezidentvalsti, Padomi, Eiropas Komisiju, kā arī ar ES konsultatīvajām iestādēm, piemēram, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, un daudzām citām reģionālām un vietējām organizācijām.
 
Komiteju veido 50 locekļi un 50 aizstājēji, kuri pārstāv Eiropas Parlamenta politiskās grupas, kas ar koordinatoru palīdzību sadarbojas ar komitejas prezidiju, lai organizētu komitejas darbu.
 
Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet sīku informāciju par mūsu likumdošanas un politisko darbību un sadaļā „EP Live” varēsiet sekot līdzi sanāksmēm.
 
Danuta Maria HÜBNER